Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus / KIVIÕLI

202320NovKogu päev202430MaiEesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus / KIVIÕLIHind 2000.00 (sisaldab käibemaksu)

Õppeperiood

November 20 (Esmaspäev) - Mai 30 (Neljapäev)

Asukoht

Võidu 12, Kiviõli, 43122 Ida-Viru maakond

Hind

2000.00 (sisaldab käibemaksu)

Aeg

esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev kella 13.00 – 14.30

Koolitaja

Marina Tkatš

Koolituse kirjeldus

Õpingute alustamise tingimused

Õpingu alustamise eelduseks on A1-tasemel olevad keeleteadmised. Õppija keeleoskust
testitakse või viiakse läbi suuline vestlus, mis kinnitab tema õpingute jätkamist A2-taseme
rühmas.


Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 250 õppetundi, sealhulgas 200 tundi auditoorset ja 50 tundi iseseisvat tööd.


Õpiväljundid

saab aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud talle oluliste
valdkondadega (näiteks perekond, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);

saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest;

oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäeva tekstidest (näiteks reklaamid,
tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid);

oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks;

oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi,
elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd.


Õppekava


Informatsioon:

tel +372 52 51 247 või e-postil: macte.koolitused@gmail.com


 

Rohkem