fbpx

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus / Narva

12.02.202429.01.2025Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus / NarvaHind2060.00 (sisaldab käibemaksu)

Õppeperiood

Veebruar 12 (Esmaspäev) 09:00 - Jaanuar 29 (Kolmapäev) 09:00

Asukoht

Juuli 9 Narva Ida-Viru maakond

Hind

2060.00 (sisaldab käibemaksu)

Aeg

esmaspäeviti kl 9.00 – 11.15 ja kolmapäeviti kl 11.15 – 13.30

Koolitaja

Inna Lukaševa

Koolituse kirjeldus ja registreerimine

Õpingute alustamise tingimused

Õpingu alustamise eelduseks on A1-tasemel olevad keeleteadmised. Õppija keeleoskust
testitakse või viiakse läbi suuline vestlus, mis kinnitab tema õpingute jätkamist A2-taseme
rühmas.


Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 250 õppetundi, sealhulgas 200 tundi auditoorset ja 50 tundi iseseisvat tööd.


Õpiväljundid

saab aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud talle oluliste
valdkondadega (näiteks perekond, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);

saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest;

oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäeva tekstidest (näiteks reklaamid,
tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid);

oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks;

oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi,
elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd.


Õppekava


Informatsioon:

tel +372 52 51 247 või e-postil: macte.koolitused@gmail.com


 

Rohkem