Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus / Sillamäe

202303Okt(Okt 3)09:00202430Mai(Mai 30)09:00Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus / SillamäeHind: 2000.00 (sisaldab käibemaksu)

Õppeperiood

October 3 (Teisipäev) 09:00 - Mai 30 (Neljapäev) 09:00

Asukoht

Kesk 30, Sillamäe, 40232 Ida-Viru maakond

Hind

2000.00 (sisaldab käibemaksu)

Aeg

teisipäeviti ja neljapäeviti kl 9.00 – 11.15

Koolitaja

Laine Tsopp

Koolituse kirjeldus

Õpingute alustamise tingimused

Õpingute alustamise tingimuseks on vähemalt A2-tasemel olevad keeleteadmised. Õppija keeleoskust testitakse või viiakse läbi suuline vestlus, mis kinnitab tema õpingute jätkamist B1- taseme rühmas.


Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 400 õppetundi, sealhulgas 200 tundi auditoorset ja 200 tundi iseseisvat tööd.


Õpiväljundid

mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja lühikestest tekstidest tuttavatel teemadel, millega puutub iga päev kokku tööl, vabal ajal jne;

oskab üldsõnaliselt väljenduda igapäevateemadel või oma huvivaldkonna teemade piires;

oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö jne), oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi, samuti põhjendada oma seisukohti, oskab edasi anda filmi või raamatu sisu ning avaldada oma arvamust;

oskab koostada tuttaval teemal üldsõnalisi seotud tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsas järjekorras.


Õppekava


Informatsioon:

tel +372 52 51 247 või e-postil: macte.koolitused@gmail.com

Rohkem