Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus KOHTLA-JÄRVE (AHTME)

202312SepKogu päev202430MaiEesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus KOHTLA-JÄRVE (AHTME)Hind:2000 eur (hind sisaldab KM)

Õppeperiood

September 12 (Teisipäev) - Mai 30 (Neljapäev)

Asukoht

Puru tee 38, Kohtla-Järve

Hind

2000 eur (hind sisaldab KM)

Aeg

Teisipäeviti ja neljapäeviti kella 15.30 – 17.45

Koolitaja

Julia Krjatalova

Koolituse kirjeldus

Õpingute alustamise tingimused

Õpingute alustamise tingimuseks on vähemalt A2-tasemel olevad keeleteadmised. Õppija keeleoskust testitakse või viiakse läbi suuline vestlus, mis kinnitab tema õpingute jätkamist B1- taseme rühmas.


Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 400 õppetundi, sealhulgas 200 tundi auditoorset ja 200 tundi iseseisvat tööd.


Õpiväljundid

mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja lühikestest tekstidest tuttavatel teemadel, millega puutub iga päev kokku tööl, vabal ajal jne;

oskab üldsõnaliselt väljenduda igapäevateemadel või oma huvivaldkonna teemade piires;

oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö jne), oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi, samuti põhjendada oma seisukohti, oskab edasi anda filmi või raamatu sisu ning avaldada oma arvamust;

oskab koostada tuttaval teemal üldsõnalisi seotud tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsas järjekorras.


Õppekava

Registreerimine: telefon 5514537 või email: macteou@gmail.com

Rohkem