Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus (I moodul) / Ahtme

10.09.202415.05.2025Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus (I moodul) / AhtmeHind1800.00 eur (hind sisaldab KM)

Õppeperiood

September 10 (Teisipäev) - Mai 15 (Neljapäev)

Asukoht

Puru tee 38, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve

Hind

1800.00 eur (hind sisaldab KM)

Aeg

teisipäeviti ja neljapäeviti kl 17.30 – 19.45

Koolitaja

Dmitri Kolotuškin

Koolituse kirjeldus ja registreerimine

NB! B2-taseme eksami sooritamiseks on vajalik läbida I ja II moodulit.


Koolituse kogumaht 330 tundi, millest 180 on auditoorse ja praktilise töö (sh veebikeskkonnas reaalajas) tunnid ning ülejäänud on iseseisva töö tunnid.


Õpingute alustamise eelduseks on B1-tasemel olevad keeleteadmised.

Õpiväljundid:

Kuulamine

 • mõistab nii elavat kui salvestatud selgelt liigendatud juttu enamikul isikliku elu, hariduse ja töö valdkondadega seotud teemadel;
 • saab pikemate tekstide sisust aru ja valib asjakohaseid detaile;
 • saab aru vestluse põhisisust, kõneleja seisukohtadest ja kavatsustest.

 

Lugemine

 • loeb eri eesmärkidel koostatud pikki ja keerukaid tekste isikliku elu, hariduse ja töö
 • valdkondadega seotud teemadel, nt ajaleheartikleid, kirju, ülevaateid;
 • leiab vajalikku infot eri žanris koostatud tekstidest;
 • teeb keerukate tekstide põhjal üldistusi;
 • mõistab artikleid, kus esitatakse erinevaid seisukohti ja hoiakuid isikliku elu, haridus- ja
 • töövaldkonnaga, ning teeb kokkuvõtet nende alusel.

 

Kirjutamine

 • kirjutab selgeid ja üksikasjalikke tekste isikliku elu, hariduse ja töö valdkondadega seotud teemadel;
 • koostab argumenteeritud ettekannet, poolametlikku kirja, arutlevat teksti, esitades poolt-ja vastuväiteid;
 • kirjutab filmi-, raamatu- või näidendiülevaadet;
 • koostab lähteandmetele toetuvat kokkuvõtet graafikute andmeid analüüsides;
 • kasutab mitmekesiseid lausetüüpe ja erinevaid tekstistiile.

 

Rääkimine

 • osaleb aktiivselt arutelus isikliku elu, hariduse ja töö valdkondadega seotud teemadel;
 • esitab selgelt oma arvamust ja annab tagasisidet;
 • annab filmi või raamatu sisu edasi;
 • peab ettevalmistatud ettekandeid isikliku elu, hariduse ja töö valdkondadega seotud teemadel.

 


Õppekava


 

Registreerimine:

tel +372 52 51 247

e-post: macte.koolitused@gmail.com