fbpx

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus (II moodul) NARVA

28.02.202429.05.2024Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus (II moodul) NARVAHind700 eur (hind sisaldab KM)

Õppeperiood

Veebruar 28 (Kolmapäev) - Mai 29 (Kolmapäev)

Asukoht

Karja 3 Narva

Hind

700 eur (hind sisaldab KM)

Aeg

kolmapäeviti ja reedeti kl 09.00 – 11.15

Koolitaja

Inna Lukaševa

Koolituse kirjeldus ja registreerimine

NB! B2-taseme eksami sooritamiseks on vajalik läbida I ja II moodulit.


Koolituse kogumaht 120 tundi, millest 70 on auditoorse ja praktilise töö (sh veebikeskkonnas reaalajas) tunnid ning ülejäänud on iseseisva töö tunnid.


Õpiväljundid

Kuulamine

 • jälgib keerukamat vestlust ja väitlust avaliku elu teemadel;
 • saab aru uudiste, intervjuude, tele- ning raadiosaadete põhisisust ja teeb kuuldust
  üldistusi;
 • kuulab kriitiliselt tekste ühiskondliku ja majandusliku valdkonnaga seotud teemadel ja
  teeb nende põhjal järeldusi.

Lugemine

 • mõistab keeruka sisuga artikleid ühiskondliku elu teemadel ja tabab detaile;
 • otsib vajalikku teavet pikematest avaliku eluga seotud tekstidest ja valib asjakohaseid
  fakte;
 • mõistab pikki ja keerukaid intervjuusid ja arvamusartikleid ning tabab seisukohti ja
  hoiakuid

Kirjutamine

 • koostab selgeid ja üksikasjalikke kirjeldusi avaliku elu valdkonna teemadel;
 • kirjutab arvamuskirjutist, selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi;
 • väljendab selgelt oma seisukohti ning kommenteerib teiste arvamusi;
 • koostab vastavalt teemale ametikirja või arutlevat teksti.

Rääkimine

 • esitab sõnavõttu etteantud teemal, mis on seotud ühiskondliku, majandusliku ja poliitilise
  valdkonnaga teemadel;
 • selgitab ja põhjendab oma seisukohta ning kommenteerib teiste vaatenurka;
 • alustab spontaanselt vestlust ja võtab sellest osa, esitades selgelt oma arvamust ja andes
  tagasisidet.

Õppekava


Õpingute alustamise tingimused

II mooduliga võivad liituda isikud, kes ei olnud I moodulil õppinud. Õpingute alustamise
tingimusteks on:

 1. I mooduli lõputesti sooritamine kohapeal või elektroonselt tulemusega vähemalt 60%
 2. soov sooritada tasemeeksam
 3. kursusele registreerumine, koolituslepingu sõlmimine ning õppemaksu tasumine enne
  õppetöö algust


Registreerimine:

tel +372 52 51 247

e-post: macte.koolitused@gmail.com

Rohkem