Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus (I moodul) NARVA

202307SepKogu päev202416MaiEesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus (I moodul) NARVAHind:1800 eur (hind sisaldab KM)

Õppeperiood

September 7 (Neljapäev) - Mai 16 (Neljapäev)

Asukoht

Albert-August Tiimani 11, 21003 Narva

Hind

1800 eur (hind sisaldab KM)

Aeg

Margarita Koor

Koolitaja

Teisipäeviti ja neljapäeviti kl 12.45 – 15.00

Koolituse kirjeldus

N.B. C1-taseme eksami sooritamiseks on vajalik läbida I ja II moodulit.

Õpingute alustamise tingimuseks on vähemalt B2-tasemel olevad keeleteadmised. Õppija keeleoskust testitakse kirjalikult ja suuliselt C1-taseme I mooduli algtesti alusel. Positiivne testimise tulemus, st testi sooritamine vähemalt 60%, kinnitab soovija õiguse õppida C1-taseme I mooduli rühmas.

Õppe kogumaht on 330 akadeemilist tundi, sealhulgas 180 akadeemilist tundi auditoorset ja 150 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Õpiväljundid:

Kuulamine

• Saab aru pikemast jutust isikliku elu, hariduse, töö ja tervishoiu valdkondadega seotud 

teemadel, tabades selle üksikasju ja varjatud hoiakuid;

• Mõistab erinevat laadi tele- ja raadiosaateid ning tabab nende põhisisu ning kõnelejate 

omavahelisi suhteid.

Lugemine

• Mõistab üksikasjalikult suuremat osa pikki keerukaid tekste, mis tulevad ette töö- ja 

hariduselus;

• Tabab kiiresti laia erialast teemaringi käsitlevate uudiste, artiklite, ülevaadete sisu.

Rääkimine

• Esitab selgeid üksikasjalikke kirjeldusi ja ettekandeid isikliku elu, hariduse, töö ja tervishoiu 

valdkondadega seotud teemadel;

• Osaleb väitluses raskusteta teemadel, mis on seotud tema isikliku elu, hariduse, vaba aja 

veetmise ja tööga;

Kirjutamine

• Kirjutab selgeid, hea ülesehitusega tekste isikliku elu, hariduse, töö ja vaba aja veetmise 

valdkondadega seotud teemadel, toetades oma seisukohti selgituste ja asjakohaste näidetega;

• Koostab eri laadi tekste, sealhulgas arvamuslugusid ja ülevaateid, kirjeldades eri tüüpi 

ametlikel üritustel toimuvat ja kõnelejate omavahelist mõttevahetust ning kasutades 

rikkalikku sõnavara, idioome;

• Kasutab grammatiliselt õiget keelt, teksti liigendust ja kirjavahemärgistust.

Õppekava


Registreerimine: telefon 5514537 või e-post: macteou@gmail.com

Rohkem