Esmaabi väljaõppe koolitus / 16 ak.t / Narva

202410JanKogu päev11Esmaabi väljaõppe koolitus / 16 ak.t / NarvaHind81.40 (+km)

Õppeperiood

Jaanuar 10 (Kolmapäev) - 11 (Neljapäev)

Hind

81.40 (+km)

Aeg

9:00 – 16:00

Koolituse kirjeldus

Õppe kogumaht

Kogumaht on 16 ak. tundi 

Sihtrühm

Ettevõtete esmaabiandjad, sporditreenerid, juhiloa, lasteaia, ja kõik kellel esmaabi koolitus on kohustuslik. Oodatud on ka kõik teised huvilised.

Õppekeel

Eesti ja Vene keel

Oluline informatsioon

Tööandja peab esmaabi andmiseks määrama töötajate hulgast vähemalt ühe esmaabiandja. Alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, § 132. 16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 50 (22.11.2018) “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“. Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel.      

Õppe eesmärk          

Anda praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

Õpiväljundid 

Koolituse läbinu oskab:

 • Hindab kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika
 • Peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut
 • Annab abi mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral
 • Arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega

Õppesisu

 • Õnnetusolukorra hindamine
 • Eluohtlikud seisundid
 • Esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused
 • Esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine
 • Esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral
 • šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine
 • Esmaabivahendite valik ja kasutamine

Koolituse toimumiskoht: Narva 
Koolituse maksumus: 81.40 eurot +km
Registreerimiseks ja küsimuste esitamiseks palume teil kirjutada e-postil: koolitus@macte.ee


õppekava


Registreerimisvorm

Osaleja isikuandmed

Rohkem