Töökeskkond ja -otutus töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele väljaõppe koolitus / 24 ak.t / Tallinn

202410JanKogu päev12Töökeskkond ja -otutus töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele väljaõppe koolitus / 24 ak.t / TallinnHind181.24 (+km)

Õppeperiood

Jaanuar 10 (Kolmapäev) - 12 (Reede)

Hind

181.24 (+km)

Aeg

9:00 – 16:00

Koolituse kirjeldus

Õppe kogumaht

Kogumaht on 24 ak. tundi 

Sihtrühm

Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Keskastmejuhid ja tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, oodatud on ka kõik teised huvilised.

Õppekeel

Eesti ja Vene keel

Oluline informatsioon

Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib “Töötervishoiu ja tööohutuse seadus” (uus redaktsioon alates 01.04.2023), mis kohustab tööandjat võimaldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekoolitus hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende määramisest.  

Õppe eesmärk          

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kohaselt, mis on kehtestatud Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018. a määrusega nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”. Koolitus sobib ka alustavale töökeskkonnaspetsialistile esmaseks väljaõppeks.

Õpiväljundid 

Koolituse läbinu oskab:

 • Oskab koostada riskianalüüsi
 • Saab koostada ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava
 • Tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust

Õppesisu

 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
 • Riiklik järelevalve
 • Riigi tegevus tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas
 • Töötervishoiu ja tööohutuse tegevuse korraldus ettevõttes
 • Töötaja ja tööandja kohustused, õigused ja vastutus
 • egutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral
 • Riskianalüüs
 • Ohutegurite mõju tervisele

Koolituse toimumiskoht: Tallinn
Koolituse maksumus: 181.24 eurot +km
Registreerimiseks ja küsimuste esitamiseks palume teil kirjutada e-postil: koolitus@macte.ee


õppekava


Registreerimisvorm

Osaleja isikuandmed

Rohkem