“Olen uhke selle üle, et mul on olnud võimalus töötada ametikohal, kus sain otseselt või kaudselt ennetada õnnetusi, teha keskkonda ohutumaks ja selle kaudu päästa inimelusid. Olen kontrollinud sadu objekte Eestis ning panustanud nende ohutusse. Olen osalenud mitmete koolituse läbiviimisel ja olnud külalisõppejõud ja praktikantide juhendaja.

Olen uhke ka selle üle, et saan panustada venekeelse ühiskonnagrupi integratsiooni protsessi läbi eesti keele koolituste korraldamise. Olen ise läbinud eduka integratsiooni, seoses millega mõistan integratsiooni protsessi eripära, selle protsessi raskusi ja väljakutseid. Olen veendunud, et koolitusjuhina saan veelgi rohkem panustada ohutuse ja integratsiooni valdkonda ja seeläbi tõsta Eesti elanikkonna sidusust ja elu kvaliteeti natuke kõrgemaks.”

HARIDUS

2020-2022: Sisekaitseakadeemia, Sisejulgeoleku magistriõpe.
Süvaõppesuund: kriisireguleerimine.

2013-2017: Tartu Ülikool, Riigiteadused, Bakalauruseõpe.
Peaeriala: rahvusvahelised suhted; kõrvaleriala: võrdlev poliitika.

OLULISED TÄIENDKOOLITUSED

Vaimse esmaabi koolitus

Baaskoolitus praktikate juhendajatele: Väärtustav koostöö praktikate tulemuslikul juhendamisel

TÖÖKOGEMUS

08.2023- … – Macte OÜ – Macte Täienduskoolituskeskuse eesti keele õppe ja esmaabi koolitusjuht

03.2018-09.2021 – Päästeamet. Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor

09.2021- … – Päästeamet. Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor

10.2023 – Sisekaitseakadeemia külalisõppejõud

PRAKTIKA

Juuli – august 2014 – Tallinna Kesklinna Linnaosavalitsus

Kuuluvus ühendustesse:
2009-2013 – Narva Noorteparlamendi liige