Koolitajad

Meie spetsialistid

JELENA RJAZANOVA

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Tallinna Ed.Vilde nim. Pegadoogline Instituut
Magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Eesti keele õpetamise kogemus aastast 1993

JELENA FILIPPOVA

Eesti keele õpetaja
Tartu Ülikool Narva Kolledž
Magistrikraad omandamisel
Eesti keele õpetamise kogemus aastast 2006

LAINE TSOPP

Eesti keele õpetaja
On pädev läbi viima A2- ja B2-taseme
eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele
suunatud täienduskoolitusi.
Narva eesti keele majaga tandemõpe õpetaja
Eesti keele õpetamise kogemus aastast 1991

KAJA SARAPUU

Eesti keele pedagoog – metoodik
Tallinna Pedagoogiline Instituut
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
Eesti keele õpetamise kogemus aastast 1984

MARGARITA KOOR

Eesti keele kui teise keele õpetaja
Tartu Ülikool
On pädev läbi viima A2- ja B2-taseme
eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitusi.
Eesti keele õpetamise kogemus aastast 1995

YANA LAKNOVSKAJA

Eesti keele kui teise keele õpetaja
Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Magistrikraad
On pädev läbi viima A2- ja B2-taseme
eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitusi.
Eesti keele õpetamise kogemus aastast 2012

NATALJA ZAHHAROVA

Eesti keele kui teise keele õpetaja
Tartu Ülikool Narva Kolledž
Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis/eesti keel teise keelena
Magistrikraad
Eesti keele õpetamise kogemus aastast 2000

DMITRI KOLOTUŠKIN

Eesti keele kui teise keele õpetaja
Tallinna Pedagoogikaülikool
Õpetaja eesti ja saksa keele õpetamise õigusega
Magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Eesti keele õpetamise kogemus aastast 1999

ANNA BELSKIHH

Pedagoogikaalane kõrgharidus, eesti keele filoloogiateaduskond
Eesti keele võõrkeelena õpetamise õigusega
Tallinna Pedagoogikaülikool, Narva Kõrgkool
Eesti keele õpetamise kogemus aastast 2000

INNA LUKAŠEVA

Eesti keele kui teise keele õpetaja
Tallinna Pedagoogikaülikool, Tartu Ülikool Narva Kolledž
Haridusteaduse bakalaureuse kraad
On pädev läbi viima A2- ja B2-taseme
eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitusi.
Eesti keele õpetamise kogemus aastast 1987

NATALJA KAHUR

Vene kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Tallinna Pedagoogikaülikool
Eesti keele õpetamise kogemus aastast 1997

ALEKSANDR MARTÕNOV (Tugiisiku kursuse koolitaja)

Tartu Ülikool, Sotsiaaltöö korraldus (bakalaureusekraad)
Täiskasvanute koolitaja, tase 6 Täiendkoolitused: „Tööharjutuse juhendajate koolitus“, „Isikliku abistaja erialakoolitus“, „Nõustamise alused“ ja „Juhtumipõhine võrgustikutöö“. Tööharjutuse grupijuhendaja, sotsiaaltöötaja ja tugiisikute lektorina töötamise kogemused al aastast 2007.

INGUNA JOANDI

Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses gümnaasiumis (magistrikraad) Tartu Ülikool On pädev läbi viima A2-, B1- ja B2-taseme eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitusi. Eesti keele õpetamise kogemus aastast 1994.

TIIA VAINULA

Eesti keele filoloog. Ta on pädev läbi viima A2-, B1-, B2- ja C1-taseme eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitusi. Tiial on mitmeaastane täiskasvanute õpetamise kogemus.

ANŽELIKA ZADEREI (Tugiisiku kursuse koolitaja)

Yaroslavli Pedagoogiline Ülikool, Pedagoogika ja Psühholoogia, lõpetamise aasta 2005 Tallinna Pedagoogikakool, Algklassiõpetaja, lõpetamise aasta 1990
Täiendkoolitused: „Kriisikoolitus“ , „Pereteraapia“, „Süsteemse-fenoloogilise psühhoteraapia (nõustamine) ja perekondlikud paigutused“ Eripedagoogi, HEV koordineerija, koolipsühholoog ja Rajaleidja keskuse psühholoogia töökogemused alates aastast 2001.

JEVGENIA DVORNIK (Tugiisiku kursuse koolitaja)

Sillamäe Majanduse ja Juhtimise Instituut, Ettevõtte personali ja sotsiaalsfääri juhtimine, lõpetamise aasta 2005 Täiendkoolitused: „Erivajadusega patsiendi käsitlus“, „Juhtumikorraldus ja võrgustikutöö“, „Sotsiaaltöötaja töövahendid kogukonna tervise toetamiseks“, „Sotsiaaltööalane täienduskoolitus” Sotsiaaltöötaja töötamise kogemused aastast 2005 ja täiskasvanute koolitaja töökogemused aastast 2017.

MARINA TKATŠENKO

Eesti keele õpetaja Magistrikraad On pädev läbi viima A2- taseme aeesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitusi. Eesti keele õpetamise kogemus aastast 2018.