Õppe kogumaht

Kogumaht on 12 ak. tundi, millest on 10 ak. tundi praktilist õppetööd ja 2 ak. tundi iseseisvat tööd.

Sihtrühm

andmekaitse ametnikud, personalispetsialistid või kes soovivad saada andmekaitse ametnikuks, IT spetsialistid.

Õppekeel

Eesti ja Vene keel

Õppe alustamise tingimused           

Wordi, Exceli ja PowerPointi kasutamise eelteadmisi ei nõuta, kuid vajalik on arvuti kasutamise harjumus hiire ja klaviatuuri abil.

Õppe eesmärk          

Andmekaitsespetsialist teeb andmekaitseasutustega koostööd.

Õpiväljundid 

Koolituse läbinu oskab:

 • oskab hinnata ja koostada  andmekaitsealast mõjuhinnangut;
 • oskab kasutada pahavaratõrjeprogramme;
  Windows Exploreri akna elemendid, liikumine kataloogipuus, (alam)kataloogi loomine ja kaitsmine;
 • failioperatsioonid (kopeerimine, ümbertõstmine ja kustutamine, kustutatud failide taastamine, faili otsimine, ümbernimetamine).
 • kasutada e-posti, ID kaarti, Mobiil ID, Smart ID ning otsinguid Internetis.

Õppesisu

 • Failikaitsmine
 • Andme kaitsmine internetis
  (andmete salvestamine vormil)
 • Andmekaitseseadus
 • isikuandmete töötlemine

Koolituse toimumiskoht: online või teie territooriumil
Koolituse maksumus: 339.00 eurot (+ KM)

Registreerimiseks ja küsimuste esitamiseks palume teil kirjutada e-postil: info@macte.com

Veebikoolitusele registreerumise vorm

Osaleja isikuandmed

Täienduskoolitusasutuse nimetus

Macte Täienduskoolituskeskus

Õppekava nimetus

Arvutikasutaja baaskoolitus

Õppekavarühm

Arvutikasutus

Õppe kogumaht

Kogumaht on 12 ak. tundi, millest on 10 ak. tundi praktilist õppetööd ja 2 ak. tundi iseseisvat tööd.

Sihtrühm

andmekaitse ametnikud, personalispetsialistid või kes soovivad saada andmekaitse ametnikuks, IT spetsialistid.

Õppe alustamise tingimused

Wordi, Exceli ja PowerPointi kasutamise eelteadmisi ei nõuta, kuid vajalik on arvuti kasutamise harjumus hiire ja klaviatuuri abil.

Õppe eesmärk

Andmekaitsespetsialist teeb andmekaitseasutustega koostööd.

Õppekeskkond

Õppetöö viiakse läbi täiskasvanutele e-keskkonnas (Zoom, Google Meet, Teams) või teie territooriumil

Õpiväljundid

Koolituse läbinu õppija oskab:

 • oskab hinnata ja koostada  andmekaitsealast mõjuhinnangut;
 • oskab kasutada pahavaratõrjeprogramme;
  Windows Exploreri akna elemendid, liikumine kataloogipuus, (alam)kataloogi loomine ja kaitsmine;
 • failioperatsioonid (kopeerimine, ümbertõstmine ja kustutamine, kustutatud failide taastamine, faili otsimine, ümbernimetamine).
 • kasutada e-posti, ID kaarti, Mobiil ID, Smart ID ning otsinguid Internetis.

Õppesisu

 

 • Failikaitsmine
 • Andme kaitsmine internetis
  (andmete salvestamine vormil)
 • Andmekaitseseadus
 • isikuandmete töötlemine

Õppemeetodid

Loengud, juhitud diskussioon, praktilised harjutused, iseseisev töö.

Iseseisev töö

Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist, saadud teadmiste kinnistamist ja kodutööde tegemist vastavalt õppejõu antud ülesannetele. Iseseisva töö alla kuulub ka õppepraktika käigus koostatud juhtumianalüüs.

Õppematerjalide loend

Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse iseseisvate praktiliste ülesannete täitmisega.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus ja omandanud kõik õpiväljundid (õpiväljundeid hinnatakse lõputestiga).

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Koolitaja, kes omab õpetatavale valdkonnale vastavat haridust ja töökogemust vähemalt 3 aastat.

Õppekava kinnitamise aeg

07.11.2023