EESTI KEELE B1-TASEME EKSAMIKS ETTEVALMISTAV TÄIENDUSKOOLITUS

 

Õpingute alustamise tingimused

Õpingute alustamise tingimuseks on vähemalt A2-tasemel olevad keeleteadmised. Õppija keeleoskust testitakse või viiakse läbi suuline vestlus, mis kinnitab tema õpingute jätkamist B1- taseme rühmas.

Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 400 õppetundi, sealhulgas 200 tundi auditoorset ja 200 tundi iseseisvat tööd.

Õpiväljundid

  • mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja lühikestest tekstidest tuttavatel teemadel, millega puutub iga päev kokku tööl, vabal ajal jne;

  • oskab üldsõnaliselt väljenduda igapäevateemadel või oma huvivaldkonna teemade piires;

  • oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö jne), oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi, samuti põhjendada oma seisukohti, oskab edasi anda filmi või raamatu sisu ning avaldada oma arvamust;

  • oskab koostada tuttaval teemal üldsõnalisi seotud tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsas järjekorras.

Informatsioon:

tel +372 52 51 247 või e-postil: macte.koolitused@gmail.com