Без названия (Website) (4)

ASUKOHT: SINU SOOVITUD KOHAS

HIND: alates 950 + KM

ÕPPEMAHT: 3 - 6 akad.t

KOOLITAJA: MARGRIT MÜLTS


KOOLITUSE KIRJELDUS

“Digipädevus, -oskused ja haridustehnoloogia lasteaia lapse arengu toetaja” on mõeldud lasteaia pedagoogidele, tugipersonalile ja teistele haridusvaldkonnas töötavatele spetsialistidele, kes soovivad paremini mõista ja rakendada digipädevust ning haridustehnoloogiat laste varases eas õppe toetamiseks. See koolitus on suunatud nii neile, kes on juba digitaalsete töövahenditega tuttavad, kui ka neile, kes soovivad omandada algteadmisi selles valdkonnas.

Koolituse eesmärgid:

  • Digipädevuse ja -oskuste mõistmine: koolituse läbinud õppija saab teada, mida tähendab digipädevus ja millised on selle olulised komponendid. Saab teada, kuidas siduda õppekava üldoskuste valdkonnaga. Samuti on koolituse käigus võimalus praktiliste näidete abil arenda enda digitaalseid oskusi, et olla valmis neid lasteaia igapäevatöös rakendama.
  • Haridustehnoloogia kasutamise põhimõtted: Saad ülevaate erinevatest haridustehnoloogilistest vahenditest ja õpid, kuidas neid tõhusalt laste õppeprotsessi toetamiseks kasutada.
  • Laste arengu toetamine digitaalsete vahendite abil: Õpitakse, kuidas integreerida digivahendeid laste õppetegevustesse, et toetada nende arengut erinevates valdkondades, sealhulgas keelekümbluse, matemaatika, kunsti ja teiste valdkondade kaudu. Samuti tutvutakse koolituse raames  erivajadustega laste arengu toetamise võimalustega digitehnoloogia abil. 
  • Ohutu ja eetiline digikasutus: Koolitusel räägitakse ka sellest, kuidas tagada laste digitaalse ohutuse ja privaatsuse ning kuidas õpetada lapsi vastutustundlikku digikasutust. 
  • Koolitusel tutvutakse õppemeetodiga “Digi ilma digita”.

Koolituse läbiviijad:

Koolitust viivad läbi kogenud haridusvaldkonna praktikud ja haridustehnoloogia spetsialistid, kes omavad praktilisi teadmisi ja kogemusi digivahendite integreerimisel lasteaia õppeprotsessi.

Koolituse maht ja vorm:

Koolitus toimub interaktiivse õppeprotsessina, mis hõlmab loenguid, praktilisi harjutusi, rühmatöid ja arutelusid. Koolituse maht ja kestus võivad varieeruda vastavalt osalejate vajadustele. Paneeritud maht on 3x 45 minutit, et tagada sügavam arusaam ja praktiliste oskuste omandamine.

Koolitus on suunatud:

Koolitus on suunatud lasteaia õpetajatele, tugipersonalile, assitentideje, õpetaja abidele ja kõigile teistele, kes soovivad tõhustada laste varases eas õppeprotsessi digipädevuste ja -oskuste abil.

Koolitus “Digipädevus, -oskused ja haridustehnoloogia lasteaia lapse arengu toetaja” annab osalejatele vajalikud teadmised ja praktilised oskused, et olla turvalise ja mõtestatud digitaalse hariduse edendajaks ning toetada laste mitmekülgset arengut lasteaias. 

LIIA NÕLVE

 

Tallinna Ülikool Alushariduse BA

Olen 14 aastase kogemusega õpetaja, kes on haridusmaastikul proovinud mitmeid eri rolle. Hingelt olen alushariduse pedagoog, kuid olen olnud ka üldhariduskoolis õppejuht ja huvialakoolis juhatuse liige. Oma suureks tugevuseks pean enda mitmekülgset tausta. Olen töötanud Eestis lasteaias õpetajana, üldhariduskoolis õppejuhi ja õpetajana ning hetkel töötan lasteaias õppejuhina.  8 aastat elasin Suurbritannias,  kus töötasin samuti lasteaedades ja ka metsakoolis. Lisaks viis elu võõrriigis mind kokku ka Eesti Kooliga Londonis, kus olin eesti keele õpetaja, juhatuse liige ja mängugrupi  looja ja eestvedaja. 

Hetkel õpin Tallinna Ülikooli magistratuuri alushariduse II kursusel. Mõeldes sellelele, mis on Eesti haridusmaastikul muutunud selle kaheksa aastaga, mil olin eemal, siis tuleb tunnistada, et digipädevuse teema on teinud suure hüppe edasi ja seetõttu olen ennast ülikooli õpingute ajal teemaga sügavalt kurssi viinud.  Minu soov on, et õppijad oleksid teadlikud digisisu kasutajad ja õpetajad arendaks laste digipädevust loovalt ja teadlikult.

KOHTUMISENI KOOLITUSEL!

KOOLITUSELE REGISTREERIMINE 

Pärast koolitusele registreerumist me saadame Teile kinnituskirja meilile.

NB! Kui Te ei saa kinnituskirja meilile, siis kirjutage meile info@macte.ee
Registreerides võtad vastutuse arve tasuda.

Kontaktisik
Margrit Mülts
margrit.mylts@macte.ee
tel 5345 2671

Osalemine meekonnaga registreerumise vorm

Osaleja isikuandmed