Õppe kogumaht

Kogumaht on 42 ak. tundi, millest on 30 ak. tundi praktilist õppetööd ja 12 ak. tundi iseseisvat tööd.

Sihtrühm

Kõikide õppeasutuste koolitajad, kelle töötegevus on seotud täiskasvanud õppijate koolitamisega;

spetsialistid, kes viivad läbi erinevat tüüpu õppeprogramme, nt lektorid, treenerid, ümarlaudade, õppesessioonide jms juhid

Õppekeel

Eesti ja Vene keel

Õppe alustamise tingimused           

MS Wordi  kasutamine.

Õppe eesmärk          

Koolituse eesmärk on tõsta pädevusi ja aidata inimestel luua e-portfoolio sertitseerimiseks.

Õpiväljundid 

Koolituse läbinu oskab:

 • saab võimalusi enesetäiendamiseks.
 • oskab e-portfoolio kostamine
 • teab tehnikad kuidas vormistada e-portfoolio
 • oskab materjalide paigutamine õppekeskkonnas

Õppesisu

 • Portfoolio loomine veebikeskkonnas;
 • informatsiooni avaldamine oma portfoolios;
 • töötamine erinevates keskkondades portfoolio loomiseks
 • veebilehe linkimine.

Koolituse toimumiskoht: online 
Koolituse maksumus: 522.00 eurot (+ KM)

Registreerimiseks ja küsimuste esitamiseks palume teil kirjutada e-postil: macte.koolitused@gmail.com.

Veebikoolitusele registreerumise vorm

Osaleja isikuandmed

Täienduskoolitusasutuse nimetus

Macte Täienduskoolituskeskus

Õppekava nimetus

E-Portfoolio koostamine ja e-keskkonnad

Õppekavarühm

kasvatusteadused

Õppe kogumaht

Kogumaht on 42 ak. tundi, millest on 30 ak. tundi praktilist õppetööd ja 12 ak. tundi iseseisvat tööd.

Sihtrühm

kõikide õppeasutuste koolitajad, kelle töötegevus on seotud täiskasvanud õppijate koolitamisega;

spetsialistid, kes viivad läbi erinevat tüüpu õppeprogramme, nt lektorid, treenerid, ümarlaudade, õppesessioonide jms juhid

Õppe alustamise tingimused

MS Wordi kasutamine

Õppe eesmärk

Koolituse eesmärk on tõsta pädevusi ja aidata inimestel luua e-portfoolio sertitseerimiseks.

Õppekeskkond

Õppetöö viiakse läbi täiskasvanutele e-keskkonnas (Zoom, Google Meet, Teams).

Õpiväljundid

Koolituse läbinu õppija oskab:

 • saab võimalusi enesetäiendamiseks.
 • oskab e-portfoolio kostamine
 • teab tehnikad kuidas vormistada e-portfoolio
 • oskab materjalide paigutamine õppekeskkonnas

Õppesisu

 

Portfoolio loomine veebikeskkonnas;
– Interneti-postitus
informatsiooni avaldamine oma portfoolios;
– teksti paigutamine portfooliosse
töötamine erinevates keskkondades portfoolio loomiseks
veebilehe linkimine.

Õppemeetodid

Loengud, juhitud diskussioon, praktilised harjutused, iseseisev töö.

Iseseisev töö

Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist, saadud teadmiste kinnistamist ja kodutööde tegemist vastavalt õppejõu antud ülesannetele. Iseseisva töö alla kuulub ka õppepraktika käigus koostatud juhtumianalüüs.

Õppematerjalide loend

Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse iseseisvate praktiliste ülesannete täitmisega.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus ja omandanud kõik õpiväljundid (õpiväljundeid hinnatakse lõputestiga).

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Koolitaja, kes omab õpetatavale valdkonnale vastavat haridust ja töökogemust vähemalt 3 aastat.

Õppekava kinnitamise aeg

07.11.2023