Meie missioon

Me korraldame kvaliteetseid eesti keele kursusi ning sellega panustame Eesti riigiidentiteedi kujunemisse, suurendame ühiskonna sidusust ning vähendame nii hariduslikku kui ka sotsiaalmajanduslikku segregatsiooni.