Õppe kogumaht

Kogumaht on 25 ak. tundi, millest on 20 ak. tundi praktilist õppetööd ja 5 ak. tundi iseseisvat tööd.

Sihtrühm

Algajad arvutikasutajad, ja edasijõud iseõppijad ning kõik, kes soovivad hakata professionaalsemalt kasutama arvutit, kasutades oskuslikult, tekstitöötluse, tabelarvutuse, esitluste koostamise ja e-posti võimalusi.

Õppekeel

Eesti ja Vene keel

Õppe alustamise tingimused           

Exceli ja kasutamise eelteadmisi ei nõuta, kuid vajalik on arvuti kasutamise harjumus hiire ja klaviatuuri abil.

Õppe eesmärk          

Saavutada hea iseseisva töö oskus erinevate probleemide ja ülesannete lahendamiseks Excelis.

Õpiväljundid 

Koolituse läbinu oskab:

 • kasutada kiirkorraldusi ja põhiteksti korrigeerimine; 
 • parandamine ja trükkimine;
 • kasutada Excelis olemasolevaid andmetabeleid; 
 • kasutada lihtsamaid funktsioone, luua uut tabelit;
 • salvestada ja eksportida tekste ja tabeleid;
 • teha prindi ettevalmistust ja kasutada mõned salvestused;
 • salvestada eri vormingutes, eksportida ja esitada;
 • kasutada stiilid;

Õppesisu

 • Tabelarvutus

Koolituse toimumiskoht: online 
Koolituse maksumus: 415.00 eurot (+ KM)

Registreerimiseks ja küsimuste esitamiseks palume teil kirjutada e-postil: info@macte.ee

Veebikoolitusele registreerumise vorm

Osaleja isikuandmed

Õppe kogumaht

Kogumaht on 47 ak. tundi, millest on 35 ak. tundi praktilist õppetööd ja 12 ak. tundi iseseisvat tööd.

Sihtrühm

Algajad arvutikasutajad, ja edasijõud iseõppijad ning kõik, kes soovivad hakata professionaalsemalt kasutama arvutit tabelarvutuse.

Õppekeel

Eesti ja Vene keel

Õppe alustamise tingimused           

Exceli kasutamine hea tasemel.

Õppe eesmärk          

Saavutada hea iseseisva töö oskus Excelis.

Õpiväljundid 

Koolituse läbinu oskab:

 • kasutada kiirkorraldusi ja põhiteksti korrigeerimine; 
 • parandamine ja trükkimine;
 • siukord kasutada, viided;
 • kasutada Excelis olemasolevaid andmetabeleid; 
 • andmeid vormindada; 
 • kasutada lihtsamaid ja raskemaid funktsioone, luua uut tabelit;
 • Koond taabelid kasutada;
 • salvestada ja eksportida tekste ja tabeleid;
 • teha prindi ettevalmistust ja kasutada mõned salvestused;
 • salvestada eri vormingutes, eksportida ja esitada;
 • kasutada stiilid;

Õppesisu

 • Tabelarvutus
 • Koondtabelid
 • valemid
 • sorteerimine
 • filtreerimine
 • vahesummad

Koolituse toimumiskoht: online 
Koolituse maksumus: 799.00 eurot (+ KM)

Registreerimiseks ja küsimuste esitamiseks palume teil kirjutada e-postil: info@macte.ee

Veebikoolitusele registreerumise vorm

Osaleja isikuandmed

Täienduskoolitusasutuse nimetus

Macte Täienduskoolituskeskus

Õppekava nimetus

MS Excel algajatele ja edasijõudnutele

Õppekavarühm

Arvutikasutus

Õppe kogumaht

Kogumaht on 72 ak. tundi, millest on 55 ak. tundi praktilist õppetööd ja 17 ak. tundi iseseisvat tööd.

Sihtrühm

Algajad arvutikasutajad, iseõppijad ning kõik, kes soovivad hakata professionaalsemalt kasutama  tabelarvutuse.

Õppe alustamise tingimused

Exceli kasutamise hea tasemel

Õppe eesmärk

Saavutada hea iseseisva töö oskus erinevate probleemide ja ülesannete lahendamiseks Excelis.  

Õppekeskkond

Õppetöö viiakse läbi täiskasvanutele e-keskkonnas (Zoom, Google Meet, Teams).

Õpiväljundid

Koolituse läbinu õppija oskab:

 • kasutada kiirkorraldusi ja põhiteksti korrigeerimine; 
 • parandamine ja trükkimine;
 • kasutada Excelis olemasolevaid andmetabeleid; 
 • andmeid vormindada; 
 • kasutada lihtsamaid ja raskemaid funktsioone, luua uut tabelit;
 • Koond taabelid kasutada;
 • salvestada ja eksportida tekste ja tabeleid;
 • teha prindi ettevalmistust ja kasutada mõned salvestused;
 • salvestada eri vormingutes, eksportida ja esitada;
 • kasutada stiilid.

Õppesisu

 


 • Tabelarvutus
  – sissejuhatus MS Excelisse, keskkonna häälestamine, olekurea häälestamine, andmete sisestamine ja vormindamine;
  – ridade ja veergude ning tulpade valimine/aktiveerimine hiirega, tööd ridade ja veergudega (valimine, kopeerimine, ümberpaigutamine, kustutamine);
  – töö salvestamine;
  – diagrammide loomine, diagrammide kujundamine;
  – töö salvestamine, eksportimine, printimine, lehekülje kujundamine, päiste ja jaluste lisamine.

Õppemeetodid

Loengud, juhitud diskussioon, praktilised harjutused, iseseisev töö.

Iseseisev töö

Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist, saadud teadmiste kinnistamist ja kodutööde tegemist vastavalt õppejõu antud ülesannetele. Iseseisva töö alla kuulub ka õppepraktika käigus koostatud juhtumianalüüs.

Õppematerjalide loend

Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse iseseisvate praktiliste ülesannete täitmisega.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus ja omandanud kõik õpiväljundid (õpiväljundeid hinnatakse lõputestiga).

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Koolitaja, kes omab õpetatavale valdkonnale vastavat haridust ja töökogemust vähemalt 3 aastat.

Õppekava kinnitamise aeg

13.11.2023