Без названия (Website) (1)

VEEBIKESKKOND: ZOOM, GOOGLE MEET

HIND: 29

KUUPÄEV:

TEISIPÄEVAD
12.12; 19.12

KELL:

13.00- 15.00 16.00- 18.00

KOOLITAJA: MARGRIT MÜLTS


KOOLITUSE KIRJELDUS

Koolitus pealkirjaga “Kaasava Hariduse Parimad Praktikad ja Rakendamine Lasteaias” on mõeldud lasteaiaõpetajatele, pedagoogidele ning teistele haridusalasele personalile, kes soovivad paremini mõista ja rakendada kaasavat haridust lasteaia keskkonnas. See koolitus annab osalejatele teadmised ja oskused, et tagada kõigile lasteaialastele võrdne võimalus õppimiseks ja arenguks olenemata nende individuaalsetest vajadustest ja võimetest.

Koolituse põhieesmärgid:

Kaasava hariduse põhimõtete mõistmine: Osalejad saavad ülevaate kaasava hariduse kontseptsioonist, põhimõtetest ja olulisusest haridusprotsessis.

Individuaalne lähenemine ja tugisüsteemide loomine: Koolitus aitab õpetajatel mõtestada ja välja töötada individuaalseid õppetegvusi  vastavalt laste vajadustele ning tutvustab, kuidas luua tõhusaid tugisüsteeme, et toetada  lapse lähimat arengutsooni.

Koostöö ja suhte loomine: Osalejad õpivad, kuidas tõhusalt suhelda lapsevanematega, spetsialistidega ja kolleegidega, et luua toetav ja koostööd soosiv keskkond.

Praktilised näited ja parimad praktikad: Koolitus sisaldab mitmeid praktilisi näiteid ja juhtumeid kaasava hariduse parimatest praktikatest erinevatest Eesti ja Euroopa lasteaedadest,, mis aitavad osalejatel omandatud teadmisi rakendada.

Kaasav õpikeskkond (füüsiline, sotsiaalne ja psüühiline): Osalejad saavad teadmisi selle kohta, kuidas kohandada õppekeskkonda nii, et kõik lapsed saaksid aktiivselt osaleda ja õppida.

Koolitusel kasutatakse mitmekesiseid õppemeetodeid, sealhulgas loenguid, rühmatöid, arutelusid, praktilisi harjutusi ja juhtumianalüüse. See on suurepärane võimalus saada värsket inspiratsiooni ja teadmisi kaasava hariduse edukaks rakendamiseks lasteaia kontekstis.

Koolituse järgselt on osalejad varustatud vajalike teadmiste ja oskustega, et pakkuda igale lapsele võimalust edukaks õppimiseks ning luua kaasav ja toetav keskkond laste arenguks ja õppimiseks. Samuti jagame kogemusi ja praktikaid, kuid haridustöötajana ennast säästvalt ja väärtustavalt rakendada kaasavat haridust.

MARGRIT MÜLTS

 

Tallinna Ülikool Kasvatusteaduste MA

 

Olen 20 aastase tööstaažiga lasteaia õpetaja, kellel on mitmekülgne taust haridusvaldkonnas. Minu kogemused hõlmavad keelekümblust, erivajadustega lastega töötamist ja hetkel olen ametis haridusjuhina Rae Vallas.Olen pühendunud kaasava hariduse ja projektipõhise õppe rakendamise propageerimisele, rakendamisele ja innovatsioonile lasteaia õpikäsitluses. 

 

Omandasin Tallinna Ülikoolis magistrikraadi kasvatusteadustes ning hetkel õpin 2 aasta tudengina Tartu Ülikoolis  kaasava hariduse magistratuuris, et oma teadmisi ja oskusi veelgi laiendada ja täiustada. Minu eesmärgiks on edendada haridust ja luua toetav keskkond lastele, kus nad saaksid õppida, avastada ja arendada end mitmekülgselt.

 

Mulle meeldib suhelda haridustöötajatega ja oma kogemusi jagada. Samuti olen alati olnud tänulik täiskasvanud õppijatelt vahetu tagasiside ja praktikult praktikule õpikogemuse eest. 

 

Minu kõige südamelähedasem ja mulle põnevaim teema on loomi ja loodust kaasavad teraapiad ja õpe. Olen ennast viimasel aastal  täiendanud kurustel ja koolitanud Tallinna Ülikoolis mikrokraadi raames looma kaasava teraapia valdkonnas ja praktiseerin koera kaasavat õpet lasteais. 

KOHTUMISENI KOOLITUSEL!

KOOLITUSELE REGISTREERIMINE 

Pärast koolitusele registreerumist me saadame Teile kinnituskirja meilile.

NB! Kui Te ei saa kinnituskirja meilile, siis kirjutage meile info@macte.ee
Registreerides võtad vastutuse arve tasuda.

Kontaktisik
Margrit Mülts
margrit.mylts@macte.ee
tel 5345 2671

Veebikoolitusele registreerumise vorm

Osaleja isikuandmed