Õppe kogumaht

Kogumaht on 16 ak. tundi 

Sihtrühm

Ettevõtete esmaabiandjad, sporditreenerid, juhiloa, lasteaia, ja kõik kellel esmaabi koolitus on kohustuslik. Oodatud on ka kõik teised huvilised.

Õppekeel

Eesti ja Vene keel

Oluline informatsioon

Tööandja peab esmaabi andmiseks määrama töötajate hulgast vähemalt ühe esmaabiandja. Alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, § 132. 16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 50 (22.11.2018) “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“. Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel.      

Õppe eesmärk          

Anda praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

Õpiväljundid 

Koolituse läbinu oskab:

 • Hindab kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika
 • Peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut
 • Annab abi mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral
 • Arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega

Õppesisu

 • Õnnetusolukorra hindamine
 • Eluohtlikud seisundid
 • Esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused
 • Esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine
 • Esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral
 • šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine
 • Esmaabivahendite valik ja kasutamine

Koolituse toimumiskoht: Tallinn/Narva/Jõhvi/Online 
Koolituse maksumus: 77.04 eurot +KM

Registreerimiseks ja küsimuste esitamiseks palume teil kirjutada e-postil: info@macte.ee

Registreerimisvorm

Osaleja isikuandmed

Täienduskoolitusasutuse nimetus

Macte Täienduskoolituskeskus

Õppekava nimetus

Esmaabi väljaõppe koolitus

Õppekavarühm

Meditsiin

Õppe kogumaht

Kogumaht on 16 ak. tundi 

Sihtrühm

Ettevõtete esmaabiandjad, sporditreenerid, juhiloa, lasteaia, ja kõik kellel esmaabi koolitus on kohustuslik. Oodatud on ka kõik teised huvilised.

Õppe eesmärk

Anda praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

Õppekeskkond

Õppetöö viiakse läbi täiskasvanutele auditooriumis ja ning e-keskkonnas (Zoom, Google Meet, Teams).

Õpiväljundid

Koolituse läbinu õppija oskab:

 • Hindab kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika
 • Peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut
 • Annab abi mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral
 • Arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega

Õppesisu

 • Õnnetusolukorra hindamine
  – õnnetusolukorras tegutsemine
  – esmaabi olemus ja üldpõhimõtted,
  – välistingimustes abiandmise iseärasused
  – edasise tervisekahju ennetamine
 • Eluohtlikud seisundid
  – äratundmine ja hädavajalikud tegevused
 • Esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused
  – sisemised ja välised verejooksud
  – verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid
  – luumurdudega kaasnevad ohud
  – ahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud
  – liigesetraumad
  – erinevate kehaosade põrutused ja muljumised
  – silmakahjustused
 • Esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine
  – hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine
  – võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
 • Esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral
 • Šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine
 • Praktika
  – elustamine
  – laste elustamine
  – Esmaabivahendite valik ja kasutamine

 

Õppemeetodid

 • Loengud, juhitud diskussioon, praktilised harjutused

Õppematerjalide loend

Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste ülesannete täitmisega ja lõputesti sooritamine

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus ja omandanud kõik õpiväljundid (õpiväljundeid hinnatakse lõputestiga)

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Koolitaja, kes on läbinud EPR EA koolituse ja saanud tunnistuse, mis annab õiguse läbi viia esmaabikoolitusi.

Õppekava kinnitamise aeg

10.11.2023