Õppe kogumaht

Kogumaht on 8 ak. tundi 

Sihtrühm

Enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõtete, asutuste tuleohutuse eest vastutavad isikud kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine.

Õppekeel

Eesti ja Vene keel

Oluline informatsioon

Koolitusel käsitletakse ka “Tuleohutuse seaduse” muudatusi, mis kehtivad alates 01.03.2021.

Õppe eesmärk

tagada vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ning enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes.

Õpiväljundid 

Koolituse läbinu oskab:

 • Oskab korraldada ettevõtte tuleohutust
 • Oskab läbi viia ettevõtte tuleohutuse enesekontrolli
 • Tunneb tuleohutust puudutavaid õigusakte

Õppesisu

 • “Tuleohutuse seaduse” muudatusi, mis kehtivad alates 01.03.2021.
 • Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine
 • Tulekahjude tekkepõhjused
 • Tuleohutuse korraldamine
 • Ehituslike tuleohutusnõuete tagamine
 • Tuleohutuspaigaldiste hooldatuse korraldamine

Koolituse toimumiskoht: Tallinn/Narva/Jõhvi/Online 
Koolituse maksumus: 91.80 eurot +KM
Koolituse toimumisaeg: 9:00 – 16:00

Registreerimiseks ja küsimuste esitamiseks palume teil kirjutada e-postil: info@macte.ee

Registreerimisvorm

Osaleja isikuandmed

Täienduskoolitusasutuse nimetus

Macte Täienduskoolituskeskus

Õppekava nimetus

Tuleohutuse enesekontrolli eest vastutava isiku koolitus 8 ak.t

Õppekavarühm

Töökeskkond ja -ohutus

Õppe kogumaht

Kogumaht on 8 ak. tundi 

Sihtrühm

Enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõtete, asutuste tuleohutuse eest vastutavad isikud kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine.

Õppe eesmärk

tagada vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ning enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes.

Õppekeskkond

Õppetöö viiakse läbi täiskasvanutele auditooriumis ja ning e-keskkonnas (Zoom, Google Meet, Teams).

Õpiväljundid

Koolituse läbinu õppija oskab:

 • Oskab korraldada ettevõtte tuleohutust
 • Oskab läbi viia ettevõtte tuleohutuse enesekontrolli
 • Tunneb tuleohutust puudutavaid õigusakte

Õppesisu

 • “Tuleohutuse seaduse” muudatusi, mis kehtivad alates 01.03.2021.
 • Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine
  – Reguleerivad õigusaktid
  – Enesekontrolli käigus teostatavad tegevused
  – Aruande sisu
 • Tulekahjude tekkepõhjused
  – Riskide ja ohtude hindamine
  – Tulekahjude ennetamine
 • Tuleohutuse korraldamine
  – Tuleohutuse korraldamine
  – Seadusandlusest tulenevad kohustused
  – Operatiivkaardi koostamise nõuded
 • Ehituslike tuleohutusnõuete tagamine
  – Evakuatsiooniteede läbitavuse tagamine
  – Tuletõkkesektsioonide terviklikkus
  – Põlevmaterjalide ladustamine
  – Kandekonstruktsioonide tulepüsivus
 • Tuleohutuspaigaldiste hooldatuse korraldamine
  – Hooldaja kohustused
  – Omaniku/valdaja kohustused

Õppemeetodid

 • Loengud, juhitud diskussioon, praktilised harjutused

Õppematerjalide loend

Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Nõuded õpingute lõpetamiseks 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse lõputesti sooritamine

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus ja omandanud kõik õpiväljundid (õpiväljundeid hinnatakse lõputestiga)

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Koolitaja, kes on läbinud koolituse ja saanud tunnistuse, mis annab õiguse läbi viia koolitusi. (Kutsestandart)

Õppekava kinnitamise aeg

10.11.2023