Õppe kogumaht

Kogumaht on 4 ak. tundi 

Sihtrühm

Toitlustus-, toidutootmis- ja toidukaubandusettevõtete töötajad, toidukäitlejad, müüjad, teenindajad, hooldusasutuste, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid jt töötajad, kes puutuvad kokku toiduga.

Õppekeel

Eesti ja Vene keel

Oluline informatsioon

Toiduhügieeni koolitus on toidukäitlejatele ette nähtud Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta. Vastavalt toiduseaduse ja toiduhügieeni üldeeskirjale on toiduhügieeni koolitus kohustuslik läbida kõikidel toidu käitlemisega kokku puutuvatel töötajatel.

Õppe eesmärk

Vastavalt toiduseaduse ja toiduhügieeni üldeeskirjale on toiduhügieeni koolitus kohustuslik läbida kõikidel toidu käitlemisega kokku puutuvatel töötajatel.

Õpiväljundid 

Koolituse läbinu oskab:

 • Teab toidu saastumise põhjusi ja rakendab abinõusid haiguste, toidumürgistuste ja -infektsioonide vältimiseks
 • Tunneb mikroorganismide liike ja nende paljunemist mõjutavaid tegureid
 • Mõistab toiduhügieenialaste teadmiste vajalikkust toidukäitlemisel, arvestades sealjuures erinevaid riskitegureid
 • Mõistab toidukäitleja vastutust ja kohustusi toidukäitlemisel ettevõttes

Õppesisu

 • Toiduhügieeni põhimõtted
 • Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
 • Toidumürgitused ja -infektsioonid
 • Toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
 • Käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
 • Isiklik hügieen
 • Toitu käsitlevad õigusaktid

Koolituse toimumiskoht: Online 
Koolituse maksumus: 21.31 eurot +KM
Koolituse toimumisaeg: 9:00 – 16:00

Registreerimiseks ja küsimuste esitamiseks palume teil kirjutada e-postil: info@macte.ee

Registreerimisvorm

Osaleja isikuandmed

Täienduskoolitusasutuse nimetus

Macte Täienduskoolituskeskus

Õppekava nimetus

Toiduhügieeni koolitus 4 ak.t

Õppekavarühm

Töötervishoid ja -kaitse

Õppe kogumaht

Kogumaht on 4 ak. tundi 

Sihtrühm

Toitlustus-, toidutootmis- ja toidukaubandusettevõtete töötajad, toidukäitlejad, müüjad, teenindajad, hooldusasutuste, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid jt töötajad, kes puutuvad kokku toiduga.

Õppe eesmärk

Vastavalt toiduseaduse ja toiduhügieeni üldeeskirjale on toiduhügieeni koolitus kohustuslik läbida kõikidel toidu käitlemisega kokku puutuvatel töötajatel.

Õppekeskkond

Õppetöö viiakse läbi täiskasvanutele e-keskkonnas (Zoom, Google Meet, Teams).

Õpiväljundid

Koolituse läbinu õppija oskab:

 • Teab toidu saastumise põhjusi ja rakendab abinõusid haiguste, toidumürgistuste ja -infektsioonide vältimiseks
 • Tunneb mikroorganismide liike ja nende paljunemist mõjutavaid tegureid
 • Mõistab toiduhügieenialaste teadmiste vajalikkust toidukäitlemisel, arvestades sealjuures erinevaid riskitegureid
 • Mõistab toidukäitleja vastutust ja kohustusi toidukäitlemisel ettevõttes

Õppesisu

 • Toiduhügieeni põhimõtted
 • Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
 • Toidumürgitused ja -infektsioonid
 • Toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
 • Käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
 • Isiklik hügieen
 • Toitu käsitlevad õigusaktid

Õppemeetodid

 • Loengud, juhitud diskussioon, praktilised harjutused

Õppematerjalide loend

Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Nõuded õpingute lõpetamiseks 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse lõputesti sooritamine

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus ja omandanud kõik õpiväljundid (õpiväljundeid hinnatakse lõputestiga)

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Koolitaja, kes on läbinud koolituse ja saanud tunnistuse, mis annab õiguse läbi viia koolitusi.

Õppekava kinnitamise aeg

10.11.2023