Без названия (Website)

VEEBIKESKKOND: ZOOM, GOOGLE MEET

HIND: 29

KUUPÄEV:

TEISIPÄEVAD
12.12; 19.12

KELL:

13.00- 15.00 16.00- 18.00

KOOLITAJA: MARGRIT MÜLTS


KOOLITUSE KIRJELDUS

Uue koolieelse lasteasutuse  õppekav eelnõu võrdlus olemasolevaga: Lasteaia tegevus-Alustage õppekava põhjalikust uurimisest. Mõelge sellele, kuidas uus õppekava erineb varasemast ja mida see tähendab teie lasteaiale.

Koolitused ja Koolitusprogrammid: Suunised ja soovitused  koolitusteks ja programmides, mis on suunatud uue õppekava  rakendamisele. 

Koostöö: Koostöö võrgustiku loomine teiste lasteaedade ja spetsialistidega, kes juba on viinud ellu muudatusi lähtuvalt uuest õppekavast. Kogemuste jagamine võib olla väga kasulik, kui otsite praktilisi näpunäiteid ja nõuandeid.

Personalikoolitus: Töötajad on koolituse läbides hästi kursis eelseisvate muudatustega. Koolitus tagab kõigile töötajatele arusaam uutest õppemeetoditest ja eesmärkidest.

Uued materjalid ja ressursid: Uute õppematerjalide ja ressursside tutvustus, mis toetavad uut õppekava. See hõlmab raamatuid, mänge, õppevahendeid ja muud.

Vanemate kaasamine: Uue õppekava tutvustamine lastevanematele, et saavutada (värsekndada)nende toetus ja koostöö. Vanematele koosolekute korraldamine ja nendega olulise teabe jagamine uute muutunud õppemeetodite ja -eesmärkide kohta.

Hinnangud ja Jälgimine: Süsteem loomine õppekava rakendamise jälgimiseks ja hindamiseks. See aitab kindlaks teha, kas muudatused toimivad ja kui vajalik, teha kohandusi.

Kogemuste jagamine: Reegulaarselt õpikogemuste jagamine, õppekogunemised või koosolekud kolleegidega, et arutada, mida olete õppinud ja kuidas saate uusi teadmisi oma lasteaias paremini rakendada.

Avalikustamine ja aruandlus: Kohaliku omavalitsuse, vanemate ja teisi huvigruppe teavitamine tehtavatest muudatustest ja edusammudest uue õppekava rakendamisest. 

Jätkuv õppimine: Õppekavad ja õppemeetodid arenevad pidevalt. Jätkake õppimist ja jälgige uusi suundumusi lasteaiapedagoogikas, et teie lasteaed saaks püsida uuenduslik ja tõhus.

Kokkuvõttes on uue õppekava edukaks rakendamiseks ja kogemuste jagamiseks oluline tihedalt koostööd teha, koolitustel osaleda ning olla valmis kohanema ja õppima pidevalt muutuvas haridusmaailmas. Meie koolituse käigus

MARGRIT MÜLTS

 

Tallinna Ülikool Kasvatusteaduste MA

 

Olen 20 aastase tööstaažiga lasteaia õpetaja, kellel on mitmekülgne taust haridusvaldkonnas. Minu kogemused hõlmavad keelekümblust, erivajadustega lastega töötamist ja hetkel olen ametis haridusjuhina Rae Vallas.Olen pühendunud kaasava hariduse ja projektipõhise õppe rakendamise propageerimisele, rakendamisele ja innovatsioonile lasteaia õpikäsitluses. 

 

Omandasin Tallinna Ülikoolis magistrikraadi kasvatusteadustes ning hetkel õpin 2 aasta tudengina Tartu Ülikoolis  kaasava hariduse magistratuuris, et oma teadmisi ja oskusi veelgi laiendada ja täiustada. Minu eesmärgiks on edendada haridust ja luua toetav keskkond lastele, kus nad saaksid õppida, avastada ja arendada end mitmekülgselt.

 

Mulle meeldib suhelda haridustöötajatega ja oma kogemusi jagada. Samuti olen alati olnud tänulik täiskasvanud õppijatelt vahetu tagasiside ja praktikult praktikule õpikogemuse eest. 

 

Minu kõige südamelähedasem ja mulle põnevaim teema on loomi ja loodust kaasavad teraapiad ja õpe. Olen ennast viimasel aastal  täiendanud kurustel ja koolitanud Tallinna Ülikoolis mikrokraadi raames looma kaasava teraapia valdkonnas ja praktiseerin koera kaasavat õpet lasteais. 

KOHTUMISENI KOOLITUSEL!

KOOLITUSELE REGISTREERIMINE

Pärast koolitusele registreerumist me saadame Teile kinnituskirja meilile.
NB! Kui Te ei saa kinnituskirja meilile, siis kirjutage meile info@macte.ee
Registreerides võtad vastutuse arve tasuda.

Kontaktisik
Margrit Mülts
margrit.mylts@macte.ee
tel 5345 2671

Veebikoolitusele registreerumise vorm

Osaleja isikuandmed