Koolitajad (Tugiisiku koolitus)

Anželika Zaderei

Yaroslavli Pedagoogiline Ülikool, Pedagoogika ja Psühholoogia, lõpetamise aasta 2005

Tallinna Pedagoogikakool, Algklassiõpetaja,  lõpetamise aasta 1990

Täiendkoolitused: „Kriisikoolitus“ , „Pereteraapia“, „Süsteemse-fenoloogilise psühhoteraapia (nõustamine) ja perekondlikud paigutused“

Eripedagoogi, HEV koordineerija, koolipsühholoog ja Rajaleidja keskuse psühholoogia töökogemused alates aastast 2001.

 

 

Aleksandr Martõnov

Tartu Ülikool, Sotsiaaltöö korraldus (bakalaureusekraad), lõpetamise aasta 2007

Täiskasvanute koolitaja, tase 6

Täiendkoolitused: „Tööharjutuse juhendajate koolitus“,  „Isikliku abistaja erialakoolitus“,  „Nõustamise alused“ ja „Juhtumipõhine võrgustikutöö“.

Tööharjutuse grupijuhendaja, sotsiaaltöötaja ja Tugiisiku lektorina töötamise kogemused alates aastast 2007.

 

Jevgenia Dvornik

Sillamäe Majanduse ja Juhtimise Instituut, Ettevõtte personali ja sotsiaalsfääri juhtimine, lõpetamise aasta 2005

Täiendkoolitused: „Erivajadusega patsiendi käsitlus“, „Juhtumikorraldus ja võrgustikutöö“, „Sotsiaaltöötaja töövahendid kogukonna tervise toetamiseks“, „Sotsiaaltööalane täienduskoolitus”

Sotsiaaltöötaja töötamise kogemused aastast 2005 ja täiskasvanute koolitaja töökogemused aastast 2017.

 

Jan Pavlenko

Tartu Kõrgem Usuteaduslik Seminar, teoloog (bakalaureusekraad), lõpetamise aasta 2005

Täiendkoolitused: „Kaassõltuvus“, „Sotsiaaltööalane täienduskoolitus“

Sotsiaaltöötaja töötamise kogemused aastast 2005.