2

ÕPPEPERIOOD

ASUKOHT

HIND

AEG

KOOLITAJA


KOOLITUSE KIRJELDUS

Õpetaja üks oluline  igapäevane roll on lähtuvalt lapse arengust luua talle sobiv õpikeskkond ja toetada lapse arengut. Lapse areng on terviklik protsess ja seotud füüsiliste, vaimsete ja sotsiaalsete aspektidega. Kõne arengut toetava koolituse raames saab õpetaja tööriistakomplekti, millega efektiivselt toetada lapse kõne arengut rühma tasandil. Samuti on omandatavat teadmised ja võtted universaalsed ja neid on võimalik kasutada ka eri tuge vajava lapse puhul rühmas tehtava üldtoe raames. 

Praktikult praktikule kogemuste vahetamine ja õppimisele suunatud eneseanalüüs annab igale osalejale isikliku vaatenurga ja võimalused saadud teadmiseid ja oskuseid rakendada oma töös. 

Koolituse ülesehitus: loeng ja õpiring. Praktilises osas videoanalüüsile tuginev kogemusvahetus. 

Koolituse raames läbitavad teemad:

  • Keele ja kõne arenguga seotud erivajaduse liigid ja neile iseloomulikud tunnused.
    valdkonna oskuste hindamine;
  • Lõimitud võtted kõne arendamiseks: tunnetus- ja õpioskus, mängu ning loovuse arendamine.
  • Lapse arengu toetamise võimalused rühmas, arengukeskkonna kohandamine ja õppe- ja abivahendite kasutamine õppetöös. Erinevad õpetamismeetodid ja nende kohandamise võimalused, arvestades laste eripäradega.
  • keele ja kõne arengut toetavate vahendite kasutamine.
  • Koostöö lapsevanematega, arenguvestlus.
  • Koostöö kolleegidega
  • Koolivalmiduskaart ja selle täitmine.

MARGRIT MÜLTS

 

Tallinna Ülikool Kasvatusteaduste MA

 

Olen 20 aastase tööstaažiga lasteaia õpetaja, kellel on mitmekülgne taust haridusvaldkonnas. Minu kogemused hõlmavad keelekümblust, erivajadustega lastega töötamist ja hetkel olen ametis haridusjuhina Rae Vallas.Olen pühendunud kaasava hariduse ja projektipõhise õppe rakendamise propageerimisele, rakendamisele ja innovatsioonile lasteaia õpikäsitluses. 

 

Omandasin Tallinna Ülikoolis magistrikraadi kasvatusteadustes ning hetkel õpin 2 aasta tudengina Tartu Ülikoolis  kaasava hariduse magistratuuris, et oma teadmisi ja oskusi veelgi laiendada ja täiustada. Minu eesmärgiks on edendada haridust ja luua toetav keskkond lastele, kus nad saaksid õppida, avastada ja arendada end mitmekülgselt.

 

Mulle meeldib suhelda haridustöötajatega ja oma kogemusi jagada. Samuti olen alati olnud tänulik täiskasvanud õppijatelt vahetu tagasiside ja praktikult praktikule õpikogemuse eest. 

 

Minu kõige südamelähedasem ja mulle põnevaim teema on loomi ja loodust kaasavad teraapiad ja õpe. Olen ennast viimasel aastal  täiendanud kurustel ja koolitanud Tallinna Ülikoolis mikrokraadi raames looma kaasava teraapia valdkonnas ja praktiseerin koera kaasavat õpet lasteais. 

 

KOHTUMISENI KOOLITUSEL!

KOOLITUSELE REGISTREERIMINE 

Pärast koolitusele registreerumist me saadame Teile kinnituskirja meilile.

NB! Kui Te ei saa kinnituskirja meilile, siis kirjutage meile macteou@gmail.com
Registreerides võtad vastutuse arve tasuda.

Kontaktisik
Macte Täiendkoolituskeskus
macteou@gmail.com | +372 551 4537

REGISTREERIMISVORM