Macte Täienduskoolituskeskus

Macte Täienduskoolituskeskus on täienduskoolitusasutus, mis tegeleb täiskasvanute tööalase- ning vabahariduskoolitustega.
Vabahariduslik koolitus võimaldab isiksuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse vastutustunde arengut ning eluks vajalike teadmiste, oskuste ja võimete lisandumist. Tööalane koolitus võimaldab olemasolevate kutse-, ameti- ja erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamist ja täiendamist.
Me korraldame koolitusi vastavalt klientide soovile eesti, inglise ja vene keeles. Macte Täienduskoolituskeskuse lektoritel on vajalikud teadmised õpetatavast valdkonnast ja mitmeaastased kogemused vastavate koolituste läbiviimisel.