“Olen uhke selle üle, et mul on olnud rikastav ja positiivne võimalus 20 ne  aasta jooksul töötada erinevates haridus asutustes ja saada kogemusi õpetaja, koolitaja, ettevõtjana ja haridus juhi rollis. Minu kõige suurem tööalane saavutus on 2023 aasta haridusjuhi tunnustus Rae valla poolt.

HARIDUS

Tartu Ülikool
Kaasav haridus (Magistrikraad)
2021 – Tänaseni

Eesti Kunstiakadeemia
Moestilistika (Bakalaureusekraad)
2016 – 2021

Tallinna Ülikool
pedagoogika (Magistrikraad)
2004 – 2008

Tallinna Pedagoogiline Seminar
õpetaja (Diplom)
2001 – 2004

OLULISED TÄIENDKOOLITUSED

Teaching for Global Citizenship in European Classrooms: A Challenge-Based Approach
(Maailmahariduse õpetamine Euroopa koolides: probleemõpe)
Genti Ülikool (Belgia)
2023 (3 EAP)

Inimese- looma interaktsioonid (mikrokraad)
Tallinna Ülikool
2023 (12 kuud)

Õpetajate iseseisva õppimise toetamine eripedagoogiliste pädevuste omandamisel kaasava hariduse rakendamiseks
Tartu Ülikool
2021 (12 kuud)

Projektipõhine tööviis nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisel
Tartu Ülikool
2021 (4 päeva)

Haridusjuhtimine
Tartu Ülikool
2009 (160 tundi)

Erivajadusega laps lasteaias
Tartu Ülikooli Avatud Ülikool
2008 (6 kuud)

Eesti keel võõrkeelena
Tartu Ülikool 2005
(4 kuud)

Teise keele õpetamine keelekümblus meetod
Levon Institute of Vaasa (Eesti/Soome)
2004 (2 aastat)

TÖÖKOGEMUS

Koolitusjuht, koolitaja
Macte Täienduskoolituskeskus
09.2023-

Direktor
Rae Vallavalitsus Järveküla Lasteaed, Eesti
08.2021 – Tänaseni

Haridus / Teadus
21 rühmalise lasteaia strateegiline ja sisuline juhtimine personali-, eelarve- ja
arengukava valdkonnas. Koostöö huvigruppidega ja koostööpartneritega.

Tegevjuht
Moevabrik oü, Eesti
03.2017 – 12.2022 (5 a. ja 10 k)
Haridus / Teadus
Huvikooli haldus- ja pedagoogiline juhtimine.
Moekunsti alaste tegevuste läbiviimine 8-16 aastastele lastele

Direktor
OÜ Väike karu, Eesti, Tartu
11.2011 – 11.2015 (4 a. ja 1 k)
Haridus / Teadus
14 Rühmalise lasteaia juhtimine ja arendamine.

Lasteaia juhataja
Kullerkupu Arenduse OÜ, Eesti, Tartu
04.2008 – 04.2010 (2 a. ja 1 k)
Juhtimine
Korraldada koostöös pidajaga lasteaia siseruumide ja õueala valmimine lähtuvalt tervisekaitse kehtestatud nõuetest, erakooli seadusest ja riiklikust koolieelse lasteasutuse õppekavast; Esindada lasteaeda;
Koostada koolitusloa taotlemiseks ja asutuse tõhuskas funktsioneerimiseks vajalikud dokumendid (õppekava, põhikiri, arengukava, ametijuhendid, töötajate lepingud, töösisekorraeeskiri jne);

Kehahpuuetega laste rühma pedagoog
Tartu Lasteaed Pääsupesa
12.2005 – 04.2008 (2 a. ja 4 k)

Õpetaja/ koolitaja
Jõhvi Lasteaed Sipisk, Eesti
05.2002 – 12.2005 (3 a. ja 7 k)
rühmaõpetaja keelekümblus rühmas
personali koolitus, keelekümblus metoodika alused ja praktika