Eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistavad täienduskoolitused

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus
õppekava

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus
õppekava

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus 
õppekava

Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus 
õppekava