Без названия (Website)

VEEBIKESKKOND: ZOOM, GOOGLE MEET

HIND: 29

KUUPÄEV:

TEISIPÄEVAD
12.12; 19.12

KELL:

13.00- 15.00 16.00- 18.00

KOOLITAJA: MARGRIT MÜLTS


KOOLITUSE KIRJELDUS

Koolitus  on mõeldud haridus- ja liikumisvaldkonna spetsialistidele, treeneritele, õpetajatele ja huvijuhtidele, kes soovivad arendada oskusi ja teadmisi projektõppe kasutamisel liikumistegevuste korraldamisel. Projektõpe on  pedagoogiline lähenemine, mis toetab õppijate kaasatust õppeprotsessi, planeerimisest tagasisidestamiseni  ja praktilist õppimist.

Koolituse eesmärgid:

Projektõppe põhimõtete mõtestamine: Osalejad saavad ülevaate projektõppe olulisusest ja põhimõtetest hariduslikus kontekstis ning kuidas neid rakendada liikumistegevuste kaudu.

Liikumistegevuste planeerimine ja kavandamine: Koolitus annab osalejatele vajalikud oskused liikumistegevuste kavandamiseks, mis toetavad projektõppe raames eesmärke ja õpilaste kaasatust.

Valdkondlik lõiming ja koostöö: Osalejad õpivad, kuidas kombineerida liikumistegevusi erinevate õppeainetega, luues seeläbi rikkaliku õpikeskkonna ja võimaldades õpilastel seostada õpitut eluliste olukordadega.

Õpilaste juhendamine ja eesmärkide hindamine: Koolitus keskendub õpetajate oskuste arendamisele õpilaste juhendamisel projektõppe käigus ning nende saavutuste hindamisel.

Praktilised näited ja juhtumianalüüsid: Osalejatele tutvustatakse praktilisi näiteid ja parimaid praktikaid, mis aitavad neil projektipõhist liikumistegevust tõhusalt rakendada.

Koolitus sisaldab interaktiivseid loenguid, praktilisi töötubasid, rühmatöid ja õppevisiite, mis aitavad osalejatel omandatud teadmisi ja oskusi reaalses maailmas rakendada. Koolitus annab osalejatele vajalikud tööriistad ja inspiratsiooni, et muuta liikumistegevused õpetlikuks, põnevaks ja kaasavaks osaks õppeprotsessist.

Pärast koolitust on osalejad varustatud teadmiste ja praktiliste oskustega, et viia ellu projektõpet liikumistegevuste kaudu ning toetada õpilaste arengut ja õppimist.

MARGRIT MÜLTS

 

Tallinna Ülikool Kasvatusteaduste MA

 

Olen 20 aastase tööstaažiga lasteaia õpetaja, kellel on mitmekülgne taust haridusvaldkonnas. Minu kogemused hõlmavad keelekümblust, erivajadustega lastega töötamist ja hetkel olen ametis haridusjuhina Rae Vallas.Olen pühendunud kaasava hariduse ja projektipõhise õppe rakendamise propageerimisele, rakendamisele ja innovatsioonile lasteaia õpikäsitluses. 

 

Omandasin Tallinna Ülikoolis magistrikraadi kasvatusteadustes ning hetkel õpin 2 aasta tudengina Tartu Ülikoolis  kaasava hariduse magistratuuris, et oma teadmisi ja oskusi veelgi laiendada ja täiustada. Minu eesmärgiks on edendada haridust ja luua toetav keskkond lastele, kus nad saaksid õppida, avastada ja arendada end mitmekülgselt.

 

Mulle meeldib suhelda haridustöötajatega ja oma kogemusi jagada. Samuti olen alati olnud tänulik täiskasvanud õppijatelt vahetu tagasiside ja praktikult praktikule õpikogemuse eest. 

 

Minu kõige südamelähedasem ja mulle põnevaim teema on loomi ja loodust kaasavad teraapiad ja õpe. Olen ennast viimasel aastal  täiendanud kurustel ja koolitanud Tallinna Ülikoolis mikrokraadi raames looma kaasava teraapia valdkonnas ja praktiseerin koera kaasavat õpet lasteais. 

KOHTUMISENI KOOLITUSEL!

KOOLITUSELE REGISTREERIMINE

Pärast koolitusele registreerumist me saadame Teile kinnituskirja meilile.

NB! Kui Te ei saa kinnituskirja meilile, siis kirjutage meile info@macte.ee
Registreerides võtad vastutuse arve tasuda.

Kontaktisik
Margrit Mülts
margrit.mylts@macte.ee
tel 5345 2671

Veebikoolitusele registreerumise vorm

Osaleja isikuandmed