Registreerimine

shutterstock_216677920_REGISTRATION

Registreeri ennast kursusele. Palume ära täita kõik väljad.

[contact-form-7 id=”283″ title=”Registration”]

Leping

1. Koolitus viiakse läbi Macte Täienduskoolituskeskuse või kursuse tellija õpperuumides. Täpsem info saadetakse registreerunutele e-mailile enne kursuse algust.
2. Koolituskeskus vastutab kvaliteetse õppetöö läbiviimise eest lubatud tasemel ja mahus.
3. Koolituse hind on kooskõlas Õppijate arvuga grupis.
4. Kui Õppija otsustab peale esimest tundi koolitusel osaleda ning allkirjastab koolituslepingu, siis lasub tal kohustus tasuda kogu kursuse eest.
5. Kui Õppija otsustab koolituse kas haiguse, tööreisi või ootamatute elumuutuste tõttu katkestada, siis võib Koolituskeskus omalt poolt välja pakkuda võimaluse osaleda mõnel teisel sama taseme kursusel (juhul kui teine kursus komplekteerub), kuid koolitustasu tuleb siiski tasuda juba alustatud koolituse eest.
6. Õppija on lõpetanud Koolituskeskuse valitud kursuse, kui õppekava mahust on täidetud vähemalt 80% ja teised õppekavast tulenevad nõuded (praktiline töö, eksam, arvestus, jne).
7. Lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanu Koolituskeskuse tunnistuse.
8. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.