Soome tööohutuskaardi koolitus

Õppe kogumaht

Kogumaht on 8 ak. tundi 

Sihtrühm

Inimesed, kes on huvitatud asuma tööle Soome, Rootsi, Norra või Taani või seal juba töötavad oskustöölised nt: ehitajad, autojuhid, puhastusteenindajad, keevitajad jt.

Õppekeel

Eesti ja vene keel

Oluline informatsioon

Tänases kiirelt arenevas maailmas on tööohutusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab koolitatud tööjõudu. Soome tööohutuskaardi (Roheline Kaart) koolituse edukas läbimine annab paremaid võimalusi kandideerimaks tööle Soome ning ka teistesse Põhjamaade ettevõtetesse.

Soome tööohutuskaart (nn Roheline Kaart) ehk työturvallisuuskortti on Soomes väljatöötatud riiklik meede tööohutuse edendamiseks.

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Lektor

Alar Tiimla

Soome Tööohutuskeskuse kutsetunnistusega tööohutusspetsialist.

On alates 1989 aastast töötanud ehitusvaldkonnas töödejuhatajast kuni projektijuhini. Alates 2010 aastast Alar on tegelenud töötervishoiu ja tööohutusega. Viimased 8 aastat kuni praeguseni  töötab AS YIT Eesti tööohutusjuhina. Tema abiga on töötervishoius ja tööohutuses järje peale saanud üle kahesaja firma (sh ehitusfirmad, puidu- ja metallifirmad, transpordi firmad, restoranid, koolid jpm). 

Haridus:

1977 – 1981 Tihemetsa Sovhoostehnikum (tehnik – mehhaanik);

1986 – 1991 TÜ õigusteaduskond; 2002 – 2003 Eesti kunstiakadeemia (restaureerimise põhikursus);

2012 EV Sotsiaalministeeriumi juures töötervishoiu ja tööohutuse koolitus 120H.

Seni on Alar  viinud läbi hulgaliselt firmade sisekoolitusi ning viimasel kolmel aastal ehitusinseneride täiendkoolituse raames tööohutuse osa.

Veebruaris 2024 aastal sai Alar rohelise kaardi koolitaja sertifikaadi.

 Õppe eesmärk          

Anda ülevaade Soomes ja Põhjamaades kehtivatest töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtetest ning ühisele töökohale omastest ohtudest. Koolituse tulemusena omandab õppija teadmised Põhjamaade tööohutuse seadusandluse kohta ning oskab neid rakendada.

Õpiväljundid 

Koolituse läbinu:

 • Tunneb Põhjamaade  tööohutusalast seadusandlust ja oskab neid rakendada
 • Teab Põhjamaades töötades enda õigusi ning kohustusi
 • Tunneb ära ühisel töömaal esineda võivad ohud
 • Oskab ennetada võimalikke tekkivaid ohte
 • Oskab valida ohutud töövõtted

 Õppesisu

 • Ühistööpaiga mõiste ja tööohutus, riskianalüüs, tööandja vastutus ja kohustused
 • Töötervishoid
 • Ühine tööohutus: põhimõte null ohutusest, riskijuhtimine
 • Ühistöökoha töökaitse ja -ohutuse põhimõtted
 • Ohutu ja tervisliku töötamise põhimõtted

Koolituse toimumiskoht: Tallinn/Narva/Jõhvi/Online 
Koolituse maksumus: 83 eurot +KM (101.26 eur)
Koolituse toimumisaeg: 9:00 – 16:00

Registreerimiseks ja küsimuste esitamiseks palume teil võtta ühendust meie koolitusjuhiga Marje Meristo / +372 521 4221 / marje.meristo@macte.ee

Täienduskoolitusasutuse nimetus Macte Täienduskoolituskeskus
Õppekava nimetus Soome Työturvallisuuskeskus Soome tööohutuskaart (nn Roheline Kaart) ehk työturvallisuuskortti on Soomes väljatöötatud riiklik meede tööohutuse edendamiseks
Õppekavarühm Töökeskkond ja -ohutus
Õppe kogumaht Kogumaht on 8 ak. tundi
Sihtrühm Inimesed, kes on huvitatud asuma tööle Soome, Rootsi, Norra või Taani või seal juba töötavad oskustöölised nt: ehitajad, autojuhid, puhastusteenindajad, keevitajad jt.
Õppe eesmärk Anda ülevaade Soomes ja Põhjamaades kehtivatest töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtetest ning ühisele töökohale omastest ohtudest. Koolituse tulemusena omandab õppija teadmised Põhjamaade tööohutuse seadusandluse kohta ning oskab neid rakendada.
Õppekeskkond Õppetöö viiakse läbi täiskasvanutele auditooriumis ja ning e-keskkonnas (Zoom, Google Meet, Teams).
Õpiväljundid Koolituse läbinu õppija oskab:
 • Tunneb Põhjamaade tööohutusalast seadusandlust ja oskab neid rakendada.
 • Teab Põhjamaades töötades enda õigusi ning kohustusi.
 • Tunneb ära ühisel töömaal esineda võivad ohud.
 • Oskab ennetada võimalikke tekkivaid ohte.
 • Oskab valida ohutud töövõtted.
Õppesisu
 • Ühistööpaiga mõiste ja tööohutus, riskianalüüs, tööandja vastutus ja kohustused.
 • Töötervishoid.
 • Ühine tööohutus: põhimõte null ohutusest, riskijuhtimine.
 • Ühistöökoha töökaitse ja -ohutuse põhimõtted.
 • Ohutu ja tervisliku töötamise põhimõtted.
Õppemeetodid loeng, arutelu
Õppematerjalide loend Soomes loodud õppematerjalid. Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.
Nõuded õpingute lõpetamiseks   Koolituspäeva lõpus sooritatakse kirjalikult valikvastustega test. Sooritamiseks antakse kuni 3 katset.
Väljastatavad dokumendid Peale koolituse läbimist ja testi edukat sooritamist väljastatakse osalejale plastikust personaalne tööohutuskaart (Työturvallisuuskortti), mis kehtib 5 aastat. Kõik koolituse edukalt läbinud isikud registreeritakse Soome Tööohutuskeskuses (Työturvallisuuskeskus). Soome tööohutuskaart (Työturvallisuuskortti) jõuab Soome Tööohutuskeskusest Eestisse 3-4 nädala jooksul peale kaartide tellimist. Kaartide saabumisel saadetakse kaart koolitusel osalenule lihtpostikirjana.
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus Koolitaja, kes on Koolitaja on läbinud Soome Työtuevallisuuskeskuse koolitaja koolituse, mis annab õiguse läbi viia Soome tööohutuskaardi koolitusi.
Õppekava kinnitamise aeg 12.03.2024

Кому необходимо пройти данное обучение?

Рабочие, работающие или направляющиеся на работу в Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию (например, строители, водители, уборщики, сварщики и др.)

Арендные работники, строителя, сварщики, автоводители, уборщики, и т.д.

Язык обучения – русский.

Успешное завершение обучения является необходимым условием для получения пластиковой карты по технике безопасности труда.

Пластиковую карту (Työturvallisuuskortti) выдает непосредственно финский центр безопасности труда (Työturvallisuuskeskus). Срок действия карты – 5 лет. Карта приходит по почте в течение 1–2 недель после успешного окончания курса.

Важно! Все учащиеся, успешно окончившие курс, вносятся в регистр Центра безопасности труда Финляндии.

Форма обучения

Курсы можно пройти как онлайн, так и физически присутствуя в классе. Классы находятся в Таллинне, Йыхви и Нарве.

Лектор

Важно! Курсы «Карта по технике безопасности труда» имеет право проводить исключительно лектор, аккредитованный Центром безопасности труда Финляндии и прошедший дополнительное обучение в нем.

Алар Тиймла

специалист по безопасности рабочей среды с многолетним опытом. Аккредитован Центром безопасности труда Финляндии.

Работает в сфере строительства с 1989 года, знает все тонкости работы от прораба до руководителя проекта. С 2010 года Алар занимается вопросами охраны труда и техники безопасности. Последние 8 лет по настоящее время он работает руководителем по охране труда в AS YIT Eesti. С его помощью более двухсот предприятий (в том числе строительные компании, деревообрабатывающие и металлургические предприятия, транспортные компании, рестораны, школы и т.д.) смогли повысить технику безопасности рабочей среды.

Образование:

1977 – 1981 Техникум Тихеметса (техник-механик);

1986 – 1991 Юридический факультет ТУ;

2002 – 2003 Эстонская Академия Художеств (базовый курс реставрации);

2012 Обучение по охране труда и технике безопасности в Министерстве социальных дел 120H.

На данный момент Алар провел множество внутренних курсов для компаний, а за последние три года – по части охраны труда в рамках повышения квалификации инженеров-строителей.

В феврале 2024 года Алар получил сертификат лектора курса «Карта по технике безопасности труда (зеленая карта)»

Продолжительность курса

8 академических часов

C 9:00 – 16:00 с перерывами на паузы и обед. Обед не входит в стоимость обучения.

В конце курса необходимо сдать тест. На успешную сдачу теста дается 3 попытки.

 Цель обучения

Дать обзор принципов охраны труда и техники безопасности в Финляндии и странах Северной Европы, а также опасностей, присущих совместному рабочему месту. В результате обучения учащийся приобретает знания о законодательстве Северных стран в области безопасности труда и умеет его применять.

Программа курса:

 1. Цель охраны труда;
 2. Совместное рабочее место;
 3. Влияние труда на здоровье и безопасность человека;
 4. Планирование безопасного труда; предотвращение опасностей;
 5. Принципы охраны и безопасности труда на совместном рабочем месте;
 6. Идентификация факторов риска и нагрузки на производстве;
 7. Принципы безопасного и здорового труда;
 8. Влияние деятельности человека на безопасность труда;
 9. Законодательство по охране труда в скандинавских странах; права и обязанности работника;
 10. Выбор безопасных методов работы.

Цена включает:

 • теоретическое обучение
 • учебные материалы
 • пластиковая карта по технике безопасности труда (työturvallisuuskortti)

С радостью ответим на Ваши вопросы на русском языке или поможем с регистрацией на курс по номеру телефона + 372 551 4537 либо по адресу электронной почты: info@macte.ee

Registreerige Soome tööohutuskaardi koolitusele

Registreerimisvorm

Osaleja isikuandmed