Без названия (Website) (2)

VEEBIKESKKOND: ZOOM, GOOGLE MEET

HIND: 29

KUUPÄEV:

TEISIPÄEVAD
12.12; 19.12

KELL:

13.00- 15.00 16.00- 18.00

KOOLITAJA: MARGRIT MÜLTS


KOOLITUSE KIRJELDUS

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärk on arendada õpetajate oskusi, mis võimaldavad neil paremini toime tulla erinevas vanuses ja erinevate arenguliste vajadustega lastega ning luua sotsiaalselt ja emotsionaalselt turvaline õpikeskkond. Koolituse käigus püütakse toetada õpetajate enesetõhusa hoiaku kujunemist erivajadustega laste toetamisel ning jõustada neid nende töös sotsiaal-emotsionaalsete oskuste valdkonnas.

Koolituse sisu ja teemad:

Sotsiaal-emotsionaalsete oskuste tähtsus lasteaias:

 • Miks on sotsiaal-emotsionaalsed oskused olulised laste arengule?
 • Mõju sotsiaal-emotsionaalsetele oskustele hilisemas elus.

Erinevate vanuserühmade ja arengutasemega lastega töötamine:

 • Vanusest tulenevad erinevused sotsiaal-emotsionaalsetes oskustes.
 • Kuidas kohandada õppetegevusi vastavalt laste vanusele ja arengule?

Sotsiaalselt ja emotsionaalselt turvalise keskkonna loomine:

 • Strateegiad ja tegevused, mis aitavad luua toetavat ja turvalist õpikeskkonda.
 • Konfliktide lahendamise mudelid laste vahel.

Sotsiaal-emotsionaalsete oskuste õpetamine ja hindamine:

 • Õpetamismeetodid, mis arendavad laste sotsiaal-emotsionaalseid oskusi.
 • Kuidas jälgida ja hinnata nende oskuste arengut?
 • Erituge vajavate laste toetamine:

Erivajadustega laste eripärad ja nende toetamise strateegiad.

 • Õpetajate enesetõhusa hoiaku kujundamine sellises töös.

Praktilised näited ja harjutused:

 • Praktilised harjutused ja stsenaariumid, mis võimaldavad õpetajatel omandatud teadmisi ja oskusi rakendada.

Koolituse meetodid

Koolitus hõlmab loenguid, rühmatöid, praktilisi harjutusi ja arutelusid. Õpetajad saavad võimaluse jagada kogemusi ja parimaid praktikaid sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamisel lasteaias.

Koolitusel osalenud: 

 • Mõistavad sotsiaal-emotsionaalsete oskuste tähtsust laste arengus.
 • Oskavad kohandada õppetegevusi vastavalt laste vanusele ja arengutasemele.
 • Suudavad luua sotsiaalselt ja emotsionaalselt turvalise õpikeskkonna.
 • Oskavad õpetada ja hinnata sotsiaal-emotsionaalseid oskusi.
 • Omavad paremat enesetõhusust erivajadustega laste toetamisel.
 • On jõustatud oma töös sotsiaal-emotsionaalsete oskuste valdkonnas.
 • Kokkuvõtvalt on koolitus suunatud õpetajate professionaalse arengu toetamisele ja nende võimekuse suurendamisele sotsiaal-emotsionaalsete oskuste õpetamisel lasteaias.

MARGRIT MÜLTS

 

Tallinna Ülikool Kasvatusteaduste MA

 

Olen 20 aastase tööstaažiga lasteaia õpetaja, kellel on mitmekülgne taust haridusvaldkonnas. Minu kogemused hõlmavad keelekümblust, erivajadustega lastega töötamist ja hetkel olen ametis haridusjuhina Rae Vallas.Olen pühendunud kaasava hariduse ja projektipõhise õppe rakendamise propageerimisele, rakendamisele ja innovatsioonile lasteaia õpikäsitluses. 

 

Omandasin Tallinna Ülikoolis magistrikraadi kasvatusteadustes ning hetkel õpin 2 aasta tudengina Tartu Ülikoolis  kaasava hariduse magistratuuris, et oma teadmisi ja oskusi veelgi laiendada ja täiustada. Minu eesmärgiks on edendada haridust ja luua toetav keskkond lastele, kus nad saaksid õppida, avastada ja arendada end mitmekülgselt.

 

Mulle meeldib suhelda haridustöötajatega ja oma kogemusi jagada. Samuti olen alati olnud tänulik täiskasvanud õppijatelt vahetu tagasiside ja praktikult praktikule õpikogemuse eest. 

 

Minu kõige südamelähedasem ja mulle põnevaim teema on loomi ja loodust kaasavad teraapiad ja õpe. Olen ennast viimasel aastal  täiendanud kurustel ja koolitanud Tallinna Ülikoolis mikrokraadi raames looma kaasava teraapia valdkonnas ja praktiseerin koera kaasavat õpet lasteais. 

KOHTUMISENI KOOLITUSEL!

KOOLITUSELE REGISTREERIMINE 

Pärast koolitusele registreerumist me saadame Teile kinnituskirja meilile.

NB! Kui Te ei saa kinnituskirja meilile, siis kirjutage meile info@macte.ee
Registreerides võtad vastutuse arve tasuda.

Kontaktisik
Margrit Mülts
margrit.mylts@macte.ee
tel 5345 2671

Veebikoolitusele registreerumise vorm

Osaleja isikuandmed