“Olen õnnelik selle üle, et Macte Täienduskoolituskeskus pälvis 2019 a. Eesti koolitusettevõtete edetabelis II koha ning on „Edukas Eesti Ettevõte“ 2019 – 2023.
Lisaks sellele, oleme 2023 aastal läbinud positiivselt
Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) õppekavarühma kvaliteedihindamise! HARIDUS

University of Oregon, College of Arts and Sciences,
American English Institute
27.07. – 26.08.2016
Teaching English to Young Learners
(90 tundi)

Tartu Ülikooli Narva Kolledž
2006-2010
Magistriõpe
eriala: Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis
Õppekavajärgne spetsialiseerumine: inglise keel
gümnaasiumiastmes, sotsiaalpedagoog

Tartu Ülikooli Narva Kolledž
2000-2004
Diplomiõpe
eriala: Põhikooli inglise keele õpetaja
lisaeriala: Sotsiaalpedagoog

TÖÖKOGEMUS
20.07.2015 – ….
Macte Täienduskoolituskeskus direktor

01.10.2012 – 31.08.2015
Politsei-ja Piirivalveamet Ida prefektuur teabebüroo vanemspetsialist (projektijuht)

01.09.2005 – 01.10.2012
Kohtla-Järve Slaavi Põhikool inglise keele õpetaja

ESINEMISED KONVERENTSIDEL

Tartu Ülikooli Narva Kolledži Üliõpilaste X rahvusvaheline teaduskonverents (2010)

OLULISED TÄIENDKOOLITUSED

16.02.2023 Tartu Ülikool
Juhi roll meeskonnas (6 tundi)

05.06.2022 Tartu Ülikool
Korrektne eesti keel igapäevases asjaajamises
(40 tundi)

07.02.2022 – 01.05.2022 Tartu Ülikool
Õiguse alused mittejuristile (156 tundi)

14.11.2022 Tartu Ülikool
Õpetaja ja autoriõigus (3 tundi)

10.02.2022 Tartu Ülikool
Suhtlemine keerulise isiksusega (6 tundi)

23.10.2018 Tartu Ülikool
Loovus inglise keele tunnis inglise keele õppimise tõhustamiseks
(6 tundi)

25.10.2017 Tartu Ülikool
Õppijakeskne inglise keele õpetamine EFL
(6 tundi)

25.08.2017 Tartu Ülikool
Õpetades edukaks (8 tundi)

12.06.2012 MISA SA
LAK-õppe ABC koolitus (39 tundi)

14.06.2012 Tervise Arengu Instituut
Tervislik ettevõte – meie edu võti (14 tundi)

25.05.2012 Tiigrihüppe SA
Digitiiger (60 tundi)

11.06.2011 Tartu Ülikool
Projektitöö(120 tundi)

16.04.2011 Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Projektijuhtimise baaskursus (40 tundi)

11.02.2011 OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus
Projekttaotluste koostamise praktikum
(8 tundi)

22.05.2006 OÜ Õppekeskus Intellekt, (toimus Inglismaal)
‘Integratsioon Euroopa Liitu. Euroopa Liidu riikide

haridussüsteemiga tutvumine. Suurbritannia haridussüsteem.’
(20 tundi)

OLULISEMAD PROJEKTID

01.01. 2018 – 21.12.2019
Unite Ambassadors – for Peace and Cohesion

2017-1-UK01-KA201-036678
127 530 eur (Eesti, Inglismaa, Ungari)

august-detsember 2014
Breaking barriers- effective work with at risk groups
32 182.00 eur

Erasmus+
jaanuar – detsember 2013
Ma tahan elada
3 365 eur

PPA, Sillamäe Linnavalitsus
januar-detsember 2014

Koolivägivalla ennetamine Ida-ja Lääne-Virumaa koolides
3 522.54 eur

PPA, Rakvere Linnavalitsus, Kadrina Vallavalitsus
Comenius ´Wake-up, Shake-up: promoting health and fitness´
20 000 eur
Archimedes SA