Без названия (Website) (3)

ASUKOHT: SINU SOOVITUD KOHAS

HIND: alates 950 + KM

ÕPPEMAHT: 3 - 6 akad.t

KOOLITAJA: MARGRIT MÜLTS


KOOLITUSE KIRJELDUS

Koolituse eesmärk:
Koolituse eesmärk on tõsta teadlikkust ja tuvustad võimalusi tuge vajavate laste märkamisel, arenguks soodsa õpi- ja kasvukeskkonna loomisel, õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel ning rakendamisel lasteaias. Lisaks on koolituse eesmärgiks laiendada teadmisi ja oskusi seoses teistest eristuvate laste kaasamisega lasteaiarühmas. Samuti tutvustada lasteaia tasandil mõisteid – üldtugi ja tõhustatud tugi ning nende mõistetega avanevaid võimalusi.

Koolituse sisu:
Tuge vajavate laste märkamine:

  • HEV laste tunnused ja erivajaduste märkamine.
  • Varajane sekkumine ja diagnoosimine.
  • Koostöö lapsevanematega – informatsiooni kogumine ja jagamine.

Arenguks soodsa õpi- ja kasvukeskkonna loomine:

  • Füüsiline keskkond – kohandused ja vahendid.
  • Sotsiaalne keskkond – suhtlemine ja sotsiaalsete oskuste arendamine.
  • Emotsionaalne keskkond – turvalisus ja toetav suhtlus.

Õppe- ja kasvatustegevuste planeerimine ja rakendamine:

  • Individuaalsed õpiplaanid ja tegevuskavad HEV lastele.
  • Metoodika ja õppematerjalide kohandamine.
  • Eesmärkide saavutamise hindamine ja tagasiside – kuidas mõõta HEV laste arengut.

Üldtugi ja tõhustatud tugi:

Mõisted ja erinevus nende vahel.
Kuidas neid mõisteid rakendada lasteaia igapäevatöös.
Koostöö spetsialistide ja tugispetsialistidega.

Koolituse meetodid:
Koolitus toimub interaktiivsetes vormides, kaasates osalejaid aruteludesse, praktilistesse harjutustesse ja juhtumianalüüsidesse. Praktiliste näidete ja rollimängude abil saavad osalejad omandada praktilisi oskusi ja teadmisi.

Koolituse sihtrühm:
Koolitus on suunatud lasteaia personalile, sealhulgas õpetajatele, õpetajate abile ja teistele lasteaia töötajatele, kes puutuvad kokku HEV lastega.

Koolituse tulemused:
Koolituse läbinud osalejad on võimelised paremini märkama, toetama ja kaasama HEV lapsi lasteaia igapäevatöös. Samuti peaksid nad mõistma üld- ja tõhustatud toe määratlust ning suutma neid rakendada praktiliselt, et luua toetav keskkond kõigile lasteaialastele, sõltumata nende erivajadustest.

MARGRIT MÜLTS

 

Tallinna Ülikool Kasvatusteaduste MA

 

Olen 20 aastase tööstaažiga lasteaia õpetaja, kellel on mitmekülgne taust haridusvaldkonnas. Minu kogemused hõlmavad keelekümblust, erivajadustega lastega töötamist ja hetkel olen ametis haridusjuhina Rae Vallas.Olen pühendunud kaasava hariduse ja projektipõhise õppe rakendamise propageerimisele, rakendamisele ja innovatsioonile lasteaia õpikäsitluses. 

 

Omandasin Tallinna Ülikoolis magistrikraadi kasvatusteadustes ning hetkel õpin 2 aasta tudengina Tartu Ülikoolis  kaasava hariduse magistratuuris, et oma teadmisi ja oskusi veelgi laiendada ja täiustada. Minu eesmärgiks on edendada haridust ja luua toetav keskkond lastele, kus nad saaksid õppida, avastada ja arendada end mitmekülgselt.

 

Mulle meeldib suhelda haridustöötajatega ja oma kogemusi jagada. Samuti olen alati olnud tänulik täiskasvanud õppijatelt vahetu tagasiside ja praktikult praktikule õpikogemuse eest. 

 

Minu kõige südamelähedasem ja mulle põnevaim teema on loomi ja loodust kaasavad teraapiad ja õpe. Olen ennast viimasel aastal  täiendanud kurustel ja koolitanud Tallinna Ülikoolis mikrokraadi raames looma kaasava teraapia valdkonnas ja praktiseerin koera kaasavat õpet lasteais. 

KOHTUMISENI KOOLITUSEL!

KOOLITUSELE REGISTREERIMINE 

Pärast koolitusele registreerumist me saadame Teile kinnituskirja meilile.

NB! Kui Te ei saa kinnituskirja meilile, siis kirjutage meile info@macte.ee
Registreerides võtad vastutuse arve tasuda.

Kontaktisik
Margrit Mülts
margrit.mylts@macte.ee
tel 5345 2671

Osalemine meekonnaga registreerumise vorm

Osaleja isikuandmed