School (5)

ASUKOHT: SINU SOOVITUD KOHAS

HIND: alates 950 eur + KM

ÕPPEMAHT:

3 - 6 akad.tMacte Koolituskeskus pakub valikut 3. – 6. tunniseid hariduskoolitusi tellimiseks sisekoolitustena kevadel.

Koolituse hinnad meeskonnale alates 950 eur + KM.

Regiina on logopeed, kes töötab erinevas vanuses lastega nii lasteasutuses kui ka eraettevõttes. Ennekõike tegeleb Regiina igapäevaselt arengulise keelepuudega lastega ning lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastega.

Regiina viib läbi koolitusi haridusasutuses töötavatele inimestele kui ka lapsevanematele, et õpetada lapse arendamist lapse arengust lähtuvalt.

“Vahel piisab vaid väikesest muutusest lapse keskkonnas, et lapse areng vallanduks”

Ühe koolituse kestvus on 3 akadeemilist tundi.
Koolituse hind meeskonnale 950 eur + KM

Liia on 14 aastase kogemusega õpetaja, kes on haridusmaastikul proovinud mitmeid eri rolle. Liia on töötanud Eestis lasteaias õpetajana, üldhariduskoolis õppejuhi ja õpetajana ning hetkel töötab lasteaias õppejuhina. Liia elas 8 aastat Suurbritannias,  kus töötas samuti lasteaedades ja ka metsakoolis. Hetkel õpib Liia Tallinna Ülikooli magistratuuri alushariduse II kursusel.

“Mõeldes sellelele, mis on Eesti haridusmaastikul muutunud selle kaheksa aastaga, mil olin eemal, siis tuleb tunnistada, et digipädevuse teema on teinud suure hüppe edasi ja seetõttu olen ennast ülikooli õpingute ajal teemaga sügavalt kurssi viinud”. 

Ühe koolituse kestvus on 3 akadeemilist tundi.
Koolituse hind meeskonnale 950 eur + KM

Madli Vahtramäe on Tartu Ülikooli eripedagoogika magistrikraadiga eripedagoog, kes igapäevaselt tegutseb Tartu Lasteaed Pääsupesas tuge vajavate laste ning nende meeskondadega.

Ta on toetatud suhtluse entusiast, kellele 15-aastasest tööstaažist juba viimased 7 aastat on „pildilkeel“ olnud eriti südamelähedaseks teemaks. Praktilised kogemused annavad kinnitust, et tõenduspõhine lähenemine tegelikult ka töötab. Oma avastusi ja teadmisi vahendab ta lapsevanematele ja praegustele/tulevastele kolleegidele läbi nõustamiste, koolituste pidamise, loengute lugemise või tudengite juhendamise.

Ühe koolituse kestvus on 6 akadeemilist tundi.
Koolituse hind meeskonnale 1200 eur + KM
NB! Koolitust on võimalik tellida õppereisina Tartu Lasteaia Pääsupesa külastusega.

Margrit Mülts (Tallinna Ülikool. Haridusteaduse magister, MA; Tartu Ülikool. Kaasav haridus magister omandamisel)

Lasteaia direktor, kasvatusteaduste ja kaasava õppe magistrant. Margrit on aastate jooksul koolitanud õpetajaid, lapsevanemaid ja muid huvigruppe. Tema juhtida on kolm omanäolist lasteaeda Rae vallas. Juhina innustab teda ennekõike lapsest lähtuv õpe ja innovaatiline ühiskonna vajadusi toetav lasteaed. Margriti töökogemus hõlmab keeleõpet, erivajadustega lapsi kui ka projektõppe õpikäsitlust. Tema koolitustel on praktiline väärtus, mida saab kohe rakendada. Margrit peab oluliseks ka koolitatavatele pakutavat järeltuge ja nõustamist ka peale koolitsi.

Ühe koolituse kestvus on 3 akadeemilist tundi.
Koolituse hind meeskonnale 950 eur + KM

Maire on saksa, inglise keele ning bioloogiaõpetaja. Ta omab pikaajalist kogemust nii tegevõpetajatena kui ka õpetajahariduse ja -koolituste valdkonnas.

Praktikult praktikule põhimõttel toimuv koolitus kaasab, rikastab, inspireerib ja julgustab nii algajat kui kogenud õpetajat. Õpime ka vahetult looduses.

Ühe koolituse kestvus on 3 akadeemilist tundi.
Koolituse hind meeskonnale 1050 eur + KM

Sandra on TÜ õpetajahariduse nooremlektor ja Avatud Kooli juht. Sandra on ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, progümnaasiumi mentor.

Avatud Kool on uuenduslik ja mitmekultuuriline põhikool, kus võõrkeelte ja teiste kultuuride tundmaõppimine toimub igapäevase suhtluskeskkonna osana ja aineõppega seostatult. Klassis õpivad koos eri rahvusest lapsed ning õpetavad eri rahvusest õpetajad. Esimese koolina Eestis rakendab Avatud Kool kolmekeelset õppeprogrammi.

Ühe koolituse kestvus on 3 akadeemilist tundi.
Koolituse hind meeskonnale 1050 eur + KM

Eliko on loovterapeut. Eliko eesmärgiks on pakkuda psühholoogilist tuge Eesti noortele ja täiskasvanutele looduskeskkonnas. Oma töösse kaasab ta loomi ning kombineerib loov- ja loodusteraapia tehnikaid.

Loodusteraapia, mida nimetatakse ka ökoteraapiaks, metsateraapiaks või mõnes riigis õueteraapiaks, põhineb ideel, et inimesed on seotud looduskeskkonnaga, on sellest mõjutatud ning et loodus aitab meil terveneda, eriti psühholoogiliselt. Üha enam tõenduspõhiseid uuringuid näitavad, et loodusteraapia on osutunud kasulikuks ärevuse, depressiooni, stressi ja muude vaimse tervise häirete ravimeetodiks. Inimene leiab loodusest inspiratsiooni ja rahu, õnnetunne suureneb ning meel selgineb.

Ühe koolituse kestvus on 3 akadeemilist tundi.
Koolituse hind meeskonnale 1050 eur + KM.
NB! Koolitust on võimalik tellida koos suvekooliga.

Miks valida meid?

  • Macte Täienduskoolituskeskus on tunnustatud valdkonna turuliider, mis pälvis 2019 a. Eesti koolitusettevõtete edetabelis 2. koha.
  • 2022/2023 õppeaastal sooritas 60 meie õppijat eesti keele tasemeeksami esimesel katsel. Oleme Edukas Eesti Ettevõte 2019 – 2023.
  • Lisaks sellele, oleme 2023 aastal läbinud positiivselt Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) õppekavarühma kvaliteedihindamise!

KOOLITUSELE REGISTREERIMINE

Pärast koolitusele registreerumist me saadame Teile kinnituskirja meilile.
NB! Kui Te ei saa kinnituskirja meilile, siis kirjutage meile info@macte.ee
Registreerides võtad vastutuse arve tasuda.

Kontaktisik
Margrit Mülts
margrit.mylts@macte.ee
tel 5345 2671

Veebikoolitusele registreerumise vorm

Osaleja isikuandmed