Soome Roheline Kaart: kellele ja miks?

Soome Roheline Kaart on oluline sertifikaat kõigile, kes töötavad Soomes või Põhjamaades ehitussektoris. See tõendab, et inimene on läbinud tööohutuse ja keskkonnakaitse alase koolituse, tagamaks ohutu ja tõhusa töökeskkonna.

Mis on Soome Roheline Kaart ?

Soome Roheline Kaart on tööohutuse ja keskkonnakaitse alane sertifikaat, mida nõutakse Soome ja Põhjamaade ehitusplatsidel töötamisel. Selle kaardi omanik kinnitab, et tal on vajalikud teadmised ja oskused, et töötada ohutult ja vastavalt standarditele. Kaart on paljudes kohtades kohustuslik nii ehitajatele, inseneridele kui ka alltöövõtjatele, kes töötavad ehitusobjektidel.

Miks on Soome Roheline Kaart oluline?

Soome Roheline Kaart on oluline mitmel põhjusel:

  1. Tööohutus: Tagab, et kõik ehitusplatsil töötavad isikud on teadlikud tööohutuse põhimõtetest ja omavad ühtseid teadmisi tööõnnetuste vältimiseks.
  2. Keskkonnakaitse: Aitab vähendada ehitustegevuse keskkonnamõjusid, edendades keskkonnasõbralikke töövõtteid.
  3. Professionaalsus: Sertifikaat tõstab töötajate professionaalsust ja usaldusväärsust tööandja silmis.
  4. Kohustuslik: Paljudel ehitusobjktidel on Roheline Kaart kohustuslik, seega on see tihti eelduseks tööle saamiseks.

Kuidas Soome Rohelist Kaarti saada?

Rohelise Kaardi saamiseks tuleb läbida spetsiaalne koolitus, mida pakuvad Eestis loetud koolitusettevõtted. Macte Täiendkoolituskeskus on akrediteeritud Soome Tööohutuskeskuse poolt ning korraldab Soome Rohelise Kaardi koolitusi nii eesti kui ka vene keeles. Kõik Soome Rohelise Kaardi koolitused on meil veebikoolitustena ning koolituskalendrist saad valida endale sobiva kuupäeva koolitusel osalemiseks.

Mõned teemad, mida Rohelise Kaardi koolitusel käsitletakse:

  1. Tööohutuse alused

Hõlmab tööohutuse põhimõtteid, sh isikukaitsevahendite kasutamist, ohutute töövõtete rakendamist ning tööõnnetuste ennetamist.

  1. Keskkonnakaitse

Vaadeldakse, kuidas ehitustegevus mõjutab keskkonda ning kuidas neid mõjusid vähendada.

  1. Esmaabi ja eriolukorrad

Valmistutakse ootamatusteks ja kriitilisteks olukordades, näiteks õnnetusjuhtumid jne.

Kuidas registreerida Soome Rohelise Kaardi koolitusele?

Külasta Macte Täiendkoolituskeskuse kodulehte ning vali koolituskalendrist endale sobiv kuupäev. Täida registreerimisvorm ja me saadame sulle kontaktemailile juba edasise info.

Soome Roheline Kaart on oluline sertifikaat kõigile ehitussektoris töötavatele isikutele. See tagab töökohal ühtse tööohutuse ja keskkonnakaitse järgimise. Rohelise Kaardi koolituse läbimine annab paremaid eeldusi kandideerimaks tööle Soome ja ka teistesse Põhjamaadesse muutes end tööturul konkurentsivõimelisemaks. Ootame sind meie Rohelise Kaardi koolitustele!