Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus (I moodul) / Narva

10.09.202429.05.2025Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus (I moodul) / NarvaHind1800 eur (hind sisaldab KM)

Õppeperiood

September 10 (Teisipäev) - Mai 29 (Neljapäev)

Asukoht

Fama tn 10, Narva Ida-Viru maakond

Hind

1800 eur (hind sisaldab KM)

Aeg

teisipäeviti ja neljapäeviti kl 12.45 – 15.00

Koolitaja

Margarita Koor

Koolituse kirjeldus ja registreerimine

NB1 C1-taseme eksami sooritamiseks on vajalik läbida I ja II moodulit.

 


Õpingute alustamise tingimuseks on vähemalt B2-tasemel olevad keeleteadmised. Õppija keeleoskust testitakse kirjalikult ja suuliselt C1-taseme I mooduli algtesti alusel. Positiivne testimise tulemus, st testi sooritamine vähemalt 60%, kinnitab soovija õiguse õppida C1-taseme I mooduli rühmas.

 

Õppe kogumaht on 330 akadeemilist tundi, sealhulgas 180 akadeemilist tundi auditoorset ja 150 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

 

Õpiväljundid:

Kuulamine

• Saab aru pikemast jutust isikliku elu, hariduse, töö ja tervishoiu valdkondadega seotud 

teemadel, tabades selle üksikasju ja varjatud hoiakuid;

• Mõistab erinevat laadi tele- ja raadiosaateid ning tabab nende põhisisu ning kõnelejate 

omavahelisi suhteid.

Lugemine

• Mõistab üksikasjalikult suuremat osa pikki keerukaid tekste, mis tulevad ette töö- ja 

hariduselus;

• Tabab kiiresti laia erialast teemaringi käsitlevate uudiste, artiklite, ülevaadete sisu.

Rääkimine

• Esitab selgeid üksikasjalikke kirjeldusi ja ettekandeid isikliku elu, hariduse, töö ja tervishoiu 

valdkondadega seotud teemadel;

• Osaleb väitluses raskusteta teemadel, mis on seotud tema isikliku elu, hariduse, vaba aja 

veetmise ja tööga;

Kirjutamine

• Kirjutab selgeid, hea ülesehitusega tekste isikliku elu, hariduse, töö ja vaba aja veetmise 

valdkondadega seotud teemadel, toetades oma seisukohti selgituste ja asjakohaste näidetega;

• Koostab eri laadi tekste, sealhulgas arvamuslugusid ja ülevaateid, kirjeldades eri tüüpi 

ametlikel üritustel toimuvat ja kõnelejate omavahelist mõttevahetust ning kasutades 

rikkalikku sõnavara, idioome;

• Kasutab grammatiliselt õiget keelt, teksti liigendust ja kirjavahemärgistust.


Õppekava

Registreerimine:

telefon +372 52 51 247 või e-post: macte.koolitused@gmail.com