Keele- ja keelekümblusõpetajatele mõeldud täiendkoolitus “Kuidas saada õpilased rääkima”

Macte Täienduskoolituskeskus alustas paar päeva tagasi kaua plaanitud uue tegevusega. 28.02 toimus Tallinna Pae Gümnaasiumis täiendkoolitus “Kuidas saada õpilased rääkima”. Koolitaja Mare Kitsnik (lingvist (PhD), psühholoog (MA), suure kogemusega eesti keele kui teise keele õpetaja, õpetajate koolitaja ja mitme eesti keele õpiku autor) pakkus osalejatele palju praktilisi ülesandeid õppijate rääkimisoskuse arendamiseks. Osalejad tegid rõõmuga läbi huvitavad soojendusülesanded (nt assotsioonimäng jpt), toetatud rääkimisülesanded ja vaba rääkimise ülesanded. Iga ülesande järel toimus ka sisukas arutelu.

Suurimad tänud osalejatele nende aktiivsuse ja vaimukuse eest ning alati inspireerivale Marele huvitavate ja kasulike nippide eest, mis aitavad kindlasti kaasa õpilaste rääkimisoskuse arendamisele.