Oleme üleminekuks eestikeelsele õppele valmis! Meie õppijad proovisid edukalt kätt eestikeelsete tundide andmises.

Aprillis viisid meie õppijad Kohtla-Järve Slaavi ja Tammiku koolide õpetajatest koosnevates eesti keele rühmades oma esimesed eestikeelsed loodusõpetusetunnid. Paljude õppijate jaoks oli see esimene katse, varem polnud nad kunagi eesti keeles tunde andnud. Oma kaasõppijatele antud tunnid olid mõeldud algklasside õpilastele. Tundides käsitleti järgmisi teemasid: Energia säästmine, Jäätmekäitlus, Vee säästmine ja Rohepööre. Õpetajad tõestasid taas kord, kui head professionaalid nad on ning mitte ainult ei esitanud uusi ja üsna keerulisi teemasid eesti keeles arusaadavalt ja elavalt, vaid mõtlesid ise välja ka palju erinevaid tegevusi – tantse, minietendusi, mänge ja palju muud! Aitäh meie õppijatele, kes on ühtlasi ka õpetajad!
Suur tänu ka selle rühma õpetajale Anna Pardel leidlikkuse ja loomingulise lähenemise eest õpetamisel! Nii vahva idee ühendada keelekursused ja ettevalmistus eesti õppekeelele üleminekuks!